Hitvallásunk


 • Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, kizárólagos hatalommal rendelkező, tévedhetetlen Isteni Ige.
 • Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké valóan három személyben létezik: az Atyaistenben, a Fiúistenben és a Szent Szellem Istenben.
 • Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Isten fia, aki szűztől született, bűntelen életet élt, kereszthalála által megváltást hozott, testben feltámadt, felemeltetett az Atya jobbjára, és nemsokára visszajön hozzánk dicsőségben és hatalomban, hogy ezer évig uralkodjon a Földön.
 • Hiszünk az áldott reménységben, ami a Gyülekezet elragadtatását jelenti Krisztus megjelenésekor.
 • Hisszük, hogy egyedül úgy tisztulhat meg valaki a bűneiből, és nyerhet örök életet, ha megtér és Jézus drága vérének áldozatát hittel elfogadja.
 • Hisszük, hogy a Szent Szellem általi újjászületés nélkülözhetetlen az üdvösség elnyeréséhez.
 • Hisszük, hogy Krisztus kereszten végzett megváltó munkája gyógyulást hoz az emberi testnek a hit imáján keresztül.
 • Hisszük, hogy Isten betölti az Ő Szent Szellemével mindazokat, akik ezt hittel kérik Tőle.
 • Hiszünk a Szent Szellem megszentelő erejében, aki bennünk lakva képessé tesz minket a szent életvitel megélésére.
 • Hiszünk a Szent Szellem megnyilvánulásaiban, ajándékaiban, és hisszük, hogy ezeket Isten napjaink Gyülekezetének is adta.
 • Hiszünk az üdvözültek és az elveszettek feltámadásában, az előbbiek örök életre, az utóbbiak örök kárhozatra támadnak fel.

Az evangélium énekben:

Tetszett? Oszd meg másokkal is!