Bartha Borbála: Ragadd meg az Urat!

május 1, 2013    
Kategória: Hanganyag

2013. április 27.

Jézus, az Isten Fia bemutatja nekünk a Szentírásban, hogyan élt teljes életet. Mind az öröm, mind a szenvedés egyaránt jellemezte napjait, azonban élete attól volt teljes, hogy amire az Atya elrendelte, azt teljesítette, pályáját megfutotta. Örömmel szolgálta Istenét, mindenben engedelmeskedett, és mindhalálig kitartott. Minden körülmények közepette a mennyei örömre gondolt földi megpróbáltatásai közepette.

Pál apostol drámai módon találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, minek következtében élete gyökeresen megváltozott. Krisztus megragadta őt szeretetével, és Pál is megragadta a Krisztust, s az, aki addig a Jézus hívőket üldözte, e találkozástól fogva szakadatlanul a Messiás valóságát hirdette.

Fil.3,12-14
12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. 13 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 14 de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

Pál apostol önként mondott le mindenről, csakhogy az Urat megismerhesse, és vele közösségben élhessen. Az ő élete is örömmel és szenvedéssel teli volt, mint Jézus Krisztusé, ám a célról szemét sohasem vette le, hanem minden körülmények közt a felülről való elhívás jutalmára összpontosítva futotta meg pályáját.

Jézus és Pál önként választották az Úr szolgálatát, és önként mondtak le minden egyébről. Dánielt és társait azonban ifjakként vitték fogságba, és fosztották meg mindentől, amitől egy embert csak meg lehet fosztani: anyagi javak, személyes szabadság, magánélet. Dániel és társai azonban minden őket ért sérelem, hátrány és kiszolgáltatottság ellenére is kitartottak Istenük mellett hűen, és az Urat megalkuvás és félelem nélkül szolgálták, hozzá minden körülmények közt életük végéig rendíthetetlenül ragaszkodtak.

Jézus, Pál és Dániel példája azt mutatja, hogy legyünk bármilyen helyzetben is az életben, csak rajtunk áll, hogy a mennyre tekintve, a ránk váró örömre összpontosítva, Krisztust megragadva, s ezzel együtt minden egyebet elengedve megfutjuk-e pályánkat, az Úr mellett mindvégig kitartva. Isten elképesztő szeretete, a mennyei otthon örökkévaló ölelése mindent megér, hogy minden átküzdjük, mindenen átverekedjük magunkat! A Biblia telis-tele van olyanokkal, akik ezen az úton előttünk haladtak, és így bátorításunkra vannak.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!