Böjt – az áttörés fegyvere

január 8, 2010    
Kategória: Tanítás

Horváth BalázsHorváth Balázs
A következő írás a gyülekezetben elhangzott böjtről szóló tanítás jegyzete. A tanítás a január 3-24-ig tartó időszak felkészítő anyaga is.

A következő linkekre kattintva meghallgathatod az eredeti hanganyagot:

2010. január 2.: Az áldásos böjt

I. Előzmények

 • Gyülekezet és az egyház korszakváltás előtt áll – kamaszkorból felnőttkorba lépünk →„Acs.29.”
 • Változás igénye – kamaszok felismerik és kritizálnak ↔ a felnőttek ráébrednek: fel kell vállalni a változás folyamatában a felelősséget
 • személyes életben is vannak korszakok – természetes és szellemi területen is
  • ideje a helyes önértékelés kialakításának (megerősítések, ígéretek, helyes célok), de bizonyos életkor után szükséges az ígéretek átültetése gyakorlati életbe – ehhez változnom kell, jó döntéseket kell hoznom, cselekednem kell
  • ha változást szeretnék látni, elsősorban nekem kell megváltoznom – elsősorban a hit területén
  • ha mindent úgy fogok, fogunk tenni, ahogy eddig, akkor az eredményem is hasonlóak lesznek
 • A hit Isten királyságának üzemanyaga, fizetőeszköze. Zsid.11,6.
  • a hit nem más, mint Isten szemével látni.
  • a hit egy dinamikus valóság, sosem állandó – vagy nő, vagy elfogy. Lehet táplálni és elveszíteni.
  • a hit behozza láthatatlanból a láthatóba Isten ígéreteit, terveit, akaratát.
  • a hit nem passzívan elemez, kívülről minősít, a hit változást munkál és felelősséget vállal.

Kulcskérdés / létkérdés: hogyan növekedhetünk a hitben?

 • Két könyv: Alan Vincent: A hit nemes harca; Jentezen Franklin: A böjt – mert lehet másképp is
 • ki a felelős azért / kin múlik, hogy nő-e a hitem? Isten / én / gyülekezetvezető?
 • erre szeretnék válaszolni azzal, hogy egy olyan csodafegyvert mutatok be, ami igencsak mellőzött a mi kultúránkban: a BÖJT gyakorlatát
 • az üzenet célja: böjtbe vetett hit növekedése, majd gyakorlása által áttöréseket átélni és növekedni Isten megismerésében és a szavába vetett hitben – Jn.13,17. „Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekesztek.”
 • böjt és az ima: fegyverek, amiket meg kell tanulni használni
  • 2. világháború vége: atombomba és a hagyományos fegyverek közötti hatáskülönbség
  • fegyver veszélyes dolog – veszélyes, ha nem tudod, hogy kell használni; ill. veszélyes, mert van egy ellenség, aki nem fogja karba tett kézzel nézni, hogy használni akarod a fegyvert ellene

Személyes előzmények:

 • sokszor éreztem magam úgy, mint a gázzal töltött lufi, amikor egy vasbeton födém útját állja tudtam, hogy a hitem nem elegendő arra, hogy az életem, szolgálatom bizonyos területein áttörést érjek el
 • biztos vannak ilyen területek az életedben, ahol áttörést szeretnél, de gyengének érzed a hitedet
 • eddig is éltem át jelentős győzelmeket, de alapvetően úgy gondoltam a böjtre, mint valami szükséges rosszra
 • az ördög mint mindig, hazudik! Azt akarja, hogy a böjtről úgy gondolkodj, mint valami szörnyű dologról – hogy félj tőle, és hogy korábbi negatív tapasztalataid, csalódásaid befolyásolják a hozzáállásodat → nehogy belefogj, nehogy veszélyessé válj az ördög számára!
 • Isten levette a szememről a fátyolt, megláttam azt az elképesztő lehetőséget és erőt, ami raktáron van és arra vár, hogy birtokba vegyem
 • más kontinenseken ébredés: ott ismerik ennek a fegyvernek az erejét!

II. Böjt gyakorlatának rövid összefoglalása

 • Böjt definíciója: tápláléktól és ezzel együtt a kedvtelésektől való átmeneti tartózkodásnak az a fajtája, melynek szellemi céljai vannak
 1. testünket alárendeljük a lelkünknek, a lelkünket pedig a szellemünknek – 1Thessz. 5,23
 2. „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket (szellem/pneuma), elméteket (lélek/pszüché) és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.”

  isteni sorrend: szellem, lélek, test ↔korszellem: test, lélek (szellem nem is létezik…)

 3. Isten beszédével táplálkozzunk, meghalljuk a hangját, megértsük akaratát
 4. megújuljon a hitünk és áttöréseket tapasztaljunk meg személyes és közösségi szinten
 • természetesen kell a bölcsesség a böjt megvalósításánál – helyes indítékok és szakszerű kivitelezés
  • böjt nem cél, hanem eszköz a hitem megerősítéséhez, hogy változás és áttörés jöjjön
  • nem arra való, hogy Istent meggyőzzem a saját akaratomról, hanem hogy a szívem összhangba kerüljön Isten akaratával (azaz hogy Isten tudjon meggyőzni engem az Ő akaratáról) – Róm.12-1-3.
  • nem szabad Isten vagy más ember felé való bizonyítási vágyból böjtölni – kiérdemelni Isten szeretetét, megigazítását vagy emberek elismerését – Jézus azután ment a pusztába, hogy hallotta, tudta és megtapasztalta az Atya feltétlen szeretetét: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!”
  • saját magunk felé lehet egy egészséges bizonyítási vágy: képes vagyok rá
  • vigyázni: ördög, amikor nem tud visszatartani, előrelök: kevélység: „én több vagyok nálad, mert én már 7 (21…40… 53) napot böjtöltem” ↔ mindenki önmagával versenyez, saját magunkat kell legyőznünk
  • egészségügyi probléma, gyógyszerszedés esetén körültekintő hozzáállás – gyógyszer szedését csak orvosi utasításra vagy egyértelmű személyes kijelentés és hit alapján szabad változtatni

1Kor. 2,14. A nem lelki (eredetiben: pszichikus, lelki) ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének (Szellemének) dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki (szellemi) módon lehet azokat megítélni.

 • ember testi értelme számára mindez bolondság
 • hitetlen, testi hozzátartozók, családtagok üldözni fognak, bolondnak néznek, talán még jószándékból átkokat is kimondanak majd ránk
 • keleti kultúrákban, sportokban az önfegyelem szerves része
 • okkult irányzatok is gyakorolják
 • orvosok, egészségvédők, kutatások bizonyítják, hogy a szabályszerűen kivitelezett böjt mennyire egészségmegőrző és betegség-megelőző hatású, segít a szervezet megtisztulásában
 • elszánt természetvédők néha sokkal eltökéltebbek nálunk – bekerülnek a TV híradóba

Böjt áldásai, az áttörések területei:

 1. szellemi fogékonyság, érzékenység
 2. megalázkodás által új szív – szabadulás a keserűségből, haragból, indulatoktól, meg nem bocsátástól
 3. hit és bátorság a félelem helyén
 4. természetfeletti erő és kenet felszabadulása
 5. anyagi szükségek megoldódása
 6. egészség és gyógyulás – természetes kitisztulás és természetfeletti gyógyulás
 7. szabadulás démoni megkötözöttségekből, rossz szokásoktól, szenvedélyekből
 8. áttörés családtagoknál, gyermekeknél Következő generációnál), imában hordozott bűnösöknél
 9. bizonyságtételünk hatékonysága nő, megtérések
 10. új lendület és kibontakozás a szolgálatban
 11. közösségi szintű megújulás, növekedés, kibontakozás
 12. nemzeti szintű ébredés

Böjt gyakorlata

 1. legyen az életed része, rendszeres tevékenység – kegyelem és fegyelem együtt hatékony
 2. olvasd el a Jentezen Franklin Böjt c. könyvét, hogy hited felnövekedjen
 3. fokozatosság (1…3…7…14…21…40 nap)
 4. ha még nem böjtöltél, kérj tanácsot tapasztaltabbaktól
 5. teljes böjt, folyadékböjt, részleges böjt – vedd figyelembe a körülményeidet
 6. többnapos böjtnél tűzz ki konkrét célokat – legjobb, ha leírod őket
 7. részleges böjtnél előre döntsd el, mit nem fogsz enni, inni, és ezt írd le
 8. tartsd távol magad a szokásos kedvteléseidtől (tv, internet, szórakozás, kávé, házasélet)
 9. előre elhatározott önmegtartóztatásaidban légy következetes, ne légy magaddal engedékeny
 10. mindig a célt tartsd szemed előtt: saját szíved megalázása, megtisztulása
 11. igyál nagyon sok vizet (tisztított vizet) és valamennyi savmentes gyümölcslét
 12. fáradékonyság, ingerlékenység jelentkezhet – fiziológiai okok, de a „szellemi iszap” is felkavarodik
 13. ha van társad, próbálj meg közösen böjtölni vele – neked is erőt ad, és nagyobb lesz az eredmény
 14. minél több időt tölts az Ige (és hitépítő könyvek) tanulmányozásával, imával, istenkereséssel
 15. mielőtt megtöröd a böjtöt, tarts egy intenzívebb imaalkalmat
 16. hosszabb böjt után ne edd rögtön halálra magad – fokozatosság

III. Igei alátámasztás

Hegyi beszéd (az Úsz. írás 1. tanítása): Királyság alapelvei

Mt. 6,3-4. Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.
Mt. 6,6. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.
Mt. 6,17-18. Amikor pedig böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.”

 • 3 terület: adakozás, ima, böjt – győzelem a pénz, az idő és a test (gyomor) uralma felett

Mt. 13,8. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
Préd. 4,9.12.Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.

 • a hármas fonál lehet ez a 3 terület: adakozás, ima, böjt – ha mindhármat helyesen gyakoroljuk, életünk „fonatja” elszakíthatatlan lesz, életünk pedig százannyit termő földdé válik

Lk.3,16-4,14. Jézus: böjt egyetlen helyes indítéka + a természetfeletti erő kulcsa
Mt. 3,16. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.
Mt. 3,17. És hang hallatszott a mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
Lk. 4,1. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott
Lk. 4,2. negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett.
Lk. 4,13. Amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre.
Lk. 4,14. Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken.

 • Jézus azután ment a pusztába, hogy hallotta, tudta és megtapasztalta az Atya feltétlen szeretetét: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm!” – helyes indítékok
 • Jézus Szent Szellemmel telve ment el, de a Szellem erejével tért vissza a pusztából – a kettő nem azonos, ezt sok keresztény nem érti, nem látja, ezért nem fizeti meg az árat
 • 3 terület, ahol Jézus, mint mintaember győzött: a test (gyomor) uralma, a hatalomvágy (uralkodni másokon) és az emberek csodálata (emberek véleménye vagy Isten véleménye fontosabb) felett
 • Isten egy nagy szolgája egyszer azt mondta: 3 területre kell folyamatosan odafigyelned: pénz, hatalomvágy és szexualitás – ezek a területek a sikeres vezetőket kísértik legfőképpen

Mt. 17,14-21. ima, böjt és hit kapcsolata
Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és ezt mondta: „Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is. Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.”
Jézus erre így válaszolt: „Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!”
Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.
Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?”
Ő így válaszolt: „Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! – odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.
(Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.)”
Mk. 9, 29. „Ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal (és böjtöléssel).”
Több helyen az Úsz-ben az ima böjttel való kiegészítése nem szerepel a legrégibb kéziratokban, de az egyházatyák fontosnak tartották ezt utólag hozzáfűzni, mert az Egyház kezdte elfeledni azt a titkot, ami a korai kereszténységnél nyilvánvaló értelmezés és gyakorlat volt: azaz hogy a böjtölés elválaszthatatlanul hozzátartozott az imádsághoz – külön említés nélkül is.

 • ima+böjt = hit, hatalom (befolyás)
 • a korszellem negatív hatással van a hívők hitének szintjére

Jel. 3,14-22. korszellem és hit kapcsolata; a változás ára
Jel. 3,14. „A laodiceai (= népakarat: demokratikus berendezkedésű társadalom) gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete:
Jel. 3,15. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró!
Jel. 3,16. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból.
Jel. 3,17. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen:
Jel. 3,18. tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
Jel. 3,19. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!
Jel. 3,20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.
Jel. 3,21. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.
Jel. 3,22. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!”

 • szeretném, ha ez nem a mi korszakunkra és a mai egyházra vonatkozna, de sajnos ránk vonatkozik
 • nincs üldözés, de van a materializmus csapdája: dolgozz minél többet, hogy minél jobban élj (sőt élj jobban hitelből) → ma Magyarországon: „dolgozz minél többet, hogy életben maradj”
 • „végy tőlem” – eredetiben a vásárlás szó – van egy ár, amit nekünk kell kifizetni – időnkből, pénzünkből, tesi kényelmünkből
 • igyekezve megtérni = megváltoztatni az útjainkat, cselekedeteinket (Ósz) és a gondolkodásunkat (Úsz)
  • legjobb módszer erre a böjtölés gyakorlata

Mt. 5,3-6. helyes alaplelkület a Királyságban
Mt. 5,3. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa.
Mt. 5,4. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. [Ézs 61,2-3]
Mt. 5,5. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. [Zsolt 37,11]
Mt. 5,6. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.

Jób. 23,12.
Az ő ajakinak parancsolatától sem tértem el; szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát.

2Krón. 7,13-14. böjt célja: megalázkodás
„Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy leegyék a földet, vagy ha dögvészt bocsátok népemre,de megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.”

Mt. 9,14-17. új bor és új tömlő
Mt. 9,14. „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: „Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?”
Mt. 9,15. Jézus ezt mondta nekik: „Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.
Mt. 9,16. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad.
Mt. 9,17. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped: a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul; hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad.”

 • az új tömlő az Úsz és az ember szíve

Préd. 10,1. szabadulás a megkötözöttségekből
Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja

Jóel. 2,12-19. helyes böjt és következményei
„De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva!
Jóel. 2,13. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is.
Jóel. 2,14. Ki tudja, hátha most is megbánja, és áldást hagy maga után? Hozzatok étel- és italáldozatot Isteneteknek, az ÚRnak!
Jóel. 2,15. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz.
Jóel. 2,16. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is! Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából!
Jóel. 2,17. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az ÚR szolgái! Így szóljanak: Szánd meg URam, népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között: Hol van az ő Istenük? [Zsolt 79,10 ]
Jóel. 2,18. Szánalomra indult az ÚR országa iránt, és könyörült népén.
Jóel. 2,19. Így szól népéhez az ÚR: Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jóllakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok.
Jóel. 2,24-3,2.5
Jóel. 2,24. Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj.
Jóel. 2,25. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem.
Jóel. 2,26. Ehettek majd jóllakásig, és dicséritek az ÚRnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. [5Móz 8,10]
Jóel. 2,27. Akkor megtudjátok, hogy én Izráellel vagyok, és hogy én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek, senki más! Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé.
Jóel. 3,1. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak.
Jóel. 3,2. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben.
Jóel. 3,5. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az ÚR nevét…”

 • nem csak apokaliptikusan kell értelmezni, hanem mi is kezdeményezhetjük, mert ezek Isten Királyságának szellemi alapelvei, amik működnek most is, nálam is és nálad is
 • látható egy logikai és időrendi láncolat az itt leírt események között – van egy isteni és egy emberi rész
 • 2,16. bevonni minden generációt – vének, gyerekek, csecsemők → hívő család, házaspár, gyülekezet közös böjtje – Mt.18,18-20.

Mt. 18,18. „Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.
Mt. 18,19. Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.
Mt. 18,20. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”

 • Ninivében még az állatok is böjtöltek – Jón.3,4-10.

Jón. 3,7. „Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak!
Jón. 3,8. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel!”

 • Péter apostol 1. pünkösdi prédikációjakor Jóel 3,1-5-t idézte → kinek és minek volt köszönhető, hogy ezek az igék beteljesedhettek? Egy Ember tökéletes engedelmességének (Jézus, az Emberfia – mai szóval: a mintaember) – Róm.5,19b. „egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká”

Jak.4,1-10. önmagunk megalázása, indítékaink és értékrendünk megtisztítása érdekében
Jak. 4,1. „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket?
Jak. 4,2. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.
Jak. 4,3. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.
Jak. 4,4. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. [1Jn 2,15]
Jak. 4,5. Vagy azt gondoljátok, hogy az Írás ok nélkül mondja: „Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik?” (másik, adekvátabb értelmezés: féltékeny a bennünk élő (Szent) Szellem)
Jak. 4,6. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”.
Jak. 4,7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Jak. 4,8. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.
Jak. 4,9. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.
Jak. 4,10. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.”

 • ez a levél hívőknek íródott, nem megtéretlen embereknek – mai európai fogyasztói társadalom és kereszténység látlelete (milyen jó lenne, ha nem rólunk szólna… de sajnos mégis – persze vannak kivételek mindenhol)
 • ez a rész a testünk negatív indulatai elleni harcról szól – szellemi harc akkor hatékony, ha először a saját életünkben tudunk győzni (önmagunk romlott vágyai és a minket támadó démoni kísértések felett)
 • a megalázkodás útja és módja: önmagunk (testünk és lelkünk) megsanyargatása böjt által
 • „világgal való barátság” mit jelent?

nem erre vonatkozik: Lk.16,9. „…szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal.
hanem erre: 1Kor. 6,12-13. „Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért…”

 • közeledj Istenhez és közeledni fog hozzád! – megéri az áldozat

Ézs. 58. helyes böjt és következményei
Ézs. 58,1. „Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákób házának, hogy mi a vétke!
Ézs. 58,2. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.
Ézs. 58,3. Miért böjtölünk – mondják -, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok.
Ézs. 58,4. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban.
Ézs. 58,5. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az ÚR kedves napjának?
Ézs. 58,6. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Ézs. 58,7. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!
Ézs. 58,8. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.
Ézs. 58,9. Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul,
Ézs. 58,10. ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Ézs. 58,11. Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Ézs. 58,12. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá.
Ézs. 58,13. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az ÚR szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről.
Ézs. 58,14. akkor gyönyörködni fogsz az ÚRban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákóbnak örökségében. Az ÚR maga mondja ezt.”

Róm. 12,1-3. hogyan lehet összhangba, szinkronba kerülni Istennel
„Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;
Róm. 12,2. és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával (=megtérés), hogy megítélhessétek (megértsétek): mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
Róm. 12,3. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.”

 • az összhangba kerülés folyamata: odaszánás (pl. böjt) → elváltozás → kinyilatkoztatás, megértés → hit

1Kor. 7,5-6. intenzív közös ima és böjt – házasoknak, kisközösségeknek, gyülekezeteknek
„Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.
Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként.”

Dán.9-10. a kitartó böjt és következményei
Dán. 9,1. „A médek közül származó Ahasvérus fiának, Dáriusnak az első évében, miután ő a káldeusok országának a királya lett,
Dán. 9,2. az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az ÚR igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell eltelnie a rombadőlt Jeruzsálem fölött. [Jer 25,12;  29,10;  Zak 1,12]
Dán. 9,3. Az Úristenhez fordultam, hozzá folyamodtam imádsággal és könyörgéssel, böjtölve zsákruhában és hamuban.
Dán. 9,4. Imádkoztam Istenemhez, az ÚRhoz, és vallást téve ezt mondtam: Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat!
Dán. 9,5. Vétkeztünk, és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől.

Dán. 9,20. Még beszéltem, imádkoztam, vallást téve vétkemről és népemnek, Izráelnek a vétkéről, és könyörögtem Istenemhez, az ÚRhoz, Istenem szent hegyéért;
Dán. 9,21. még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfi, akit azelőtt láttam a látomásban, sebesen hozzám repült, és megérintett engem az esti áldozat idején. [Dán 8,16]
Dán. 9,22. Magyarázni kezdett, és így beszélt hozzám: Dániel, azért jöttem ide, hogy megértésre tanítsalak.
Dán. 9,23. Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked, mivel te kedves vagy Isten előtt. Értsd meg a kijelentést, és értsd meg a látványt!”

 • Dániel olvasta a Bibliát – a benne lakó Szent Szellem arra indította, hogy kezdjen könyörögni népéért (helyettesítő bűnbánat) – nem kell különleges látomás, megtapasztalás a böjtöléshez
 • különleges kijelentés a böjt eredménye, következménye volt, nem a forrása (ló és szekér sorrendje)
 • nem hiteles mások bűneinek megvallása, ha nem vagyunk mi is összetört, megpuhult állapotban

Dán. 10,1. Círus perzsa király uralkodása harmadik évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, mely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. [Dán 1,7. 21]
Dán. 10,2. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam három egész héten át.
Dán. 10,3. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a három hét.
Dán. 10,4. Az első hónap huszonnegyedikén a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. [1Móz 2,14]
Dán. 10,5. Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán.
Dán. 10,11. Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves férfiú! Értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet! Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam.
Dán. 10,12. Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem.
Dán. 10,13. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Míkáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, [Dán 10,20-21]
Dán. 10,14. de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben; mert ez a látomás is arról az időről szól.”

 • 1. hónap 3-24-ig böjtölt…
 • ízletes ételt nem ettem – ideje a kényeztetésnek, kellemes élvezeteknek, ideje az önfegyelemnek
 • olajjal sem kentem meg magam – nem látványos igénytelenség, hanem hangsúlyeltolás a testi dolgokról a szellemi felé
 • rászánni magam – döntést hozni, elkötelezni, fogadalmat tenni (részleges böjtre vonatkozóan érdemes ↔ teljes böjtre nem célszerű)
 • szavak, imák fontosak Istennek
 • démoni ellenállás – kitartás, időfaktor jelentősége

Korábbi hanganyagok a témában:

2009. augusztus 1.: Áldásos böjt 1.

2009. augusztus 22.: Áldásos böjt 2.

2009. október 24.: Áldásos böjt 3.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

Egy válasz   “Böjt – az áttörés fegyvere”
 1. Károly szerint:

  Azt írja:

  Böjt áldásai, az áttörések területei:
  1.szellemi fogékonyság, érzékenység
  2.megalázkodás által új szív – szabadulás a keserűségből, haragból, indulatoktól, meg nem bocsátástól
  3.hit és bátorság a félelem helyén
  4.természetfeletti erő és kenet felszabadulása
  5.anyagi szükségek megoldódása
  6.egészség és gyógyulás – természetes kitisztulás és természetfeletti gyógyulás
  7.szabadulás démoni megkötözöttségekből, rossz szokásoktól, szenvedélyekből
  8.áttörés családtagoknál, gyermekeknél Következő generációnál), imában hordozott bűnösöknél
  9.bizonyságtételünk hatékonysága nő, megtérések
  10.új lendület és kibontakozás a szolgálatban
  11.közösségi szintű megújulás, növekedés, kibontakozás
  12.nemzeti szintű ébredés

  – Azt miért nem írja a böjt áldásai közé, hogy a karizmatikus egyházak a szellem vezetése alatt egyetlen felekezetben egyesülnek (vö. 1Kor 1:10; Efézus 4:3), és nem maradnak szakadásban?! Talán a karizmatikus felekezetek vezetői nem böjtölnek? Vagy a böjt erre nem alkalmas, hanem csupán a szent szellem vezetése? Lehet, hogy a karizmatikus egyházakat nem is a szent szellem vezeti? –

  Üdvözlettel Károly

Kérlek, írd meg a véleményed!