Döntések és bogarak

február 15, 2010    
Kategória: Bizonyság

Azon gondolkodtam, hogy Izrael népe milyen csodálatos dolgokat élt meg a Sínai-hegy lábánál Istennel és mégis milyen rossz döntéseket hoztak rövid időn belül.

Az első rossz döntés

Az első rossz döntés még a szövetségkötés előtt történt, amikor a nép már elfogadta Isten elhívását, már meg is szentelte magát az Úr parancsára, és az Úr kihirdette a Tízparancsolat szent előírásait. A Sínai- hegyen történteket Isten a hatalma és dicsősége megmutatásával kísérte, hogy a nép soha ne felejtse el e jelenetet, hogy mélységes tisztelettel a Menny és a Föld Teremtőjének hatása alá kerülhessen.

Izrael népén ekkor erőt vett a rettegés. Isten kinyilatkoztatásának félelmetes hatalma több volt annál, mint amennyit a remegő szívek el tudtak viselni. Félelemmel és rettegéssel húzódtak vissza a hegytől. A sokaság így kiáltott Mózeshez: „Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk. Mózes azonban így felelt a népnek: Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek!” (2Móz 20:19-20).

Az első rossz döntés az volt, hogy „A nép távolabbra állt” – egy lépést vagy többet? Mindenképpen hátra.

A második rossz döntés

Isten elhívása a szövetségkötéssel megpecsételődik a nép és Isten között. Mózes felolvassa Isten Szavát a szövetség könyvét a népnek, áldozatot mutat be az Úrnak, majd Isten parancsára fölmennek a hegyre az elöljárók, vének akiket az Úr megnevezett. II.Móz. 24:10. „Látták Izráel Istenét: Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég.”

Ezelőtt nem tudták volna elviselni ezt a jelenetet, de Isten hatalmának előzetes szemlélése bűnbánatra késztette őket. Isten dicsősége, tisztasága és irgalma felett elmélkedtek mindaddig, amíg közelebb tudtak menni ahhoz az Istenhez, Aki elmélkedésük tárgya volt. Milyen áldás, milyen dicsőséges átélések!

Isten felszólította Mózest és szolgáját Józsuét, hogy menjenek fel a hegyre, hogy találkozzanak Vele. Mózes hat napi türelmes, engedelmes várakozás után 40 nap és 40 éjjel fent volt a hegyen, Istennel. Eközben lentről, az emberek látták Isten dicsőségét a felhőoszlopot és a fényességet, amely úgy tűnt mintha emésztő tűz volna. Az emberek számára hosszúnak tűnt, a várakozás Mózesre, ezért „összegyülekezett a nép Áron köré, és azt mondták neki: Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel,” II.Móz. 32:1.

A második rossz döntés az volt, hogy aggodalmuknak, félelmüknek hely adtak, és mankót kerestek, ami nem Istentől volt. (Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, ne imádd és ne tiszteld azokat!)

Isten itt a Sínai-hegyen valami újat cselekedett, és a nép nem tudta követni a változásokat, nem tudták befogadni azt. Hogyan történhetett meg mindez? Úgy érezhették, mintha egy forgó szélben állnának, egyszer innen másszor onnan, egyszer előre másszor hátra dőlnek. Szolgaságból jöttek, és szolgai módon gondolkodtak. Hagyták magukat befolyásolni érzéseiktől, érzelmeiktől, ahogy mi is gyakran döntünk értelem, érzelmek, érzések, szokások, beidegződések… szerint.

Mi is vágyunk Isten jelenlétére, kijelentéseire, szabadítására. Az Atya számára pedig fontos, hogy legyen lehetősége arra, hogy a szívét megossza velünk. Találkozni, beszélgetni akar velünk, hív a hegyre, hív a belső kamrába.

TELE VAN AZONBAN A FEJÜNK MINDENFÉLE FÖLDI DOLOGGAL, AMI EZT A TALÁLKOZÁST MEGHIÚSÍTJA. PÉLDÁUL BOGARAKKAL, amelyeket a gonosz varázsolt a fülünkbe és azok ott zsongnak, zsongnak… Bizonyára hallottátok már ezt, hogy „Bogarat ültetett a fülembe.” Ezt akkor szoktuk mondani, ha valami gondolatsor nem hagy nyugtot, nyugalmat nekünk, és ott motoszkál a fejünkbe. Ezek e bogarak békétlenséget, frusztrációt hoznak életünkre. Lássuk csak, milyen bogarak nem hagynak nekünk nyugtot?

Múlt gondolat bogara:

Jellemző mondása, a Mi lett volna ha? A legalapvetőbb érzés, amit ez kivált, az a bűntudat, és a bűntudat egy ponton túl megkötöz. Fogadd el a valóságot úgy, ahogy van. Fogadd el, hogy a múlton már nem tudsz változtatni, és nézd azt, ami előtted van, azon tudsz változtatni. Fogadd el, hogy a múlt lezárult, viszont legyél kész újat kezdeni. „…egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Fil 3,14 Ez az igazi megoldás! Zárd le a múltad!

Jövő gondolat bogara:

Jellemző mondása, a Mi lesz akkor ha? Örök rettegés, képtelen vagyok tovább lépni. Csak izgulok, csak félek, csak szorongok. Tudatosítsd magadban, hogy nem a te kezedben van a jövőd. És tedd meg az első apró lépést előre. „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” Mt 6,34

Tökéletesség bogara:

Kitűz elérhetetlen célokat, meg kell döntenem a saját rekordomat. És a mérce megy feljebb és a hajtással és a mércével megy feljebb az elégedetlenség is. És jön a szégyenérzet, megalázottság. Sajnos el kell fogadni a tényt, hogy emberek vagyunk. Mindössze ennyi. Ez a megoldás. Az a tény hogy elfogadom, hogy ember vagyok, hibázok, néha sikerül néha nem szabaddá tesz. És sokkal többre leszel képes, mint akkor, amikor görcsöltél.

Nagyító bogár:

Jellemző mondása, a Mindenki, minden, soha senki. Mindent túlzottan lát. Úgy érzi, hogy mindenki csak kihasználja. „Mindenki utál.” „Senki nem ért meg.” MINDENKI? SENKI? A saját szavaink állítják fel önmagunk csapdáit. A hamis kép miatt a jelent sem vagyok képes tisztán látni. Vedd ki a globális szavakat, csak a tényekről beszélj mindig. „Soha semmi nem sikerül!?” Mi lenne, ha módosítanád: „Ez most nem sikerült.” A fát gyümölcseiről ismerhetjük meg. Mik a te gondolataid gyümölcsei? Ki kell olvasztani saját szívünk jégkockáit. Ezt csak kívülről lehet megtenni, és nem kalapáccsal. A szeretgetés Istennél megtalálható. Jézus utolsó szava „Veletek maradok mindörökké.” Hatalmas szavak!

Kellene bogár:

Jellemző mondása, a Kellett volna, tudnia kellene, tudhatná, ismerhetné volna már. Követeli, hogy máshogy legyenek a dolgok, mint ahogy vannak. Arra összpontosít ami nincs, és nem arra ami van. A kellene az állandóan megkérdőjelezi, azt, hogy ki vagyok és mi vagyok és mire vagyok képes. Állandóan bűntudattal ostoroz. És ezt a bűntudatot mivel nem tudjuk elviselni, jön a harag. A megoldás ott lenne, hogy arra figyelek ami van! Nem pedig arra ami nincs! Kellene helyett mondjad azt, hogy jó lenne. Szeretném ha sikerülne. Így objektívebben is látod. És mi van akkor, ha nem sikerül? Pánikbetegség egyik alapja a „kellene”. A „Na és?” visszakérdezés sokat segíthet, és gyógyulást is hozhat.

Értéktelenítő gondolat bogár:

Értéktelenítő az, amikor a pozitív eseményeket, a pozitív értékeket negatívvá varázsolom. Amikor kifelé vagy befelé megmagyarázom, „csak azért mondja, mert…, csak azért biztat, mert…”. Ez a gondolatmenet minden lehetőséget kihasznál arra, hogy negatív árnyékot vessen a pozitív dolgokra. Elhessegeted, elutasítod a jót, amikor kívül hagyod személyes erősségeidet, erényeidet, sikereidet, vagy amikor rendszeresen figyelmen kívül hagyod mindazt amit elértél és csak a rosszra összpontosítasz. Ebben az állapotban örök sötétségben van az ember, ahol nincs hálaadás. Ahol nincs hálaadás, ott nincs ének, és ahol nincs ének ott nincs fény. Javaslat: Fogadd el a tényt, bár nehezedre esik a megerősítés, a kedves dicsérteteket hallani, de fogadd el a tényt, hogy valaki mondott rólad pozitívat. Csak fogadd el a tényt, nem kell vissza dobni, nem kell megmagyarázni, nem kell leírni, nem kell kiradírozni, nem kell gyanakodni. „Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.” Zsolt. 139:14. Tudja a te lelked, hogy az Isten téged megkülönböztetett? Tisztába vagy vele? Tisztába vagy azzal, hogy az Isten szeret téged, vagy már annyit hallottad, hogy unod a keresztény szlogent. Ha ezt el tudod fogadni, akkor csak mond, hogy köszönöm, és előbb vagy utóbb hozzászoksz!

Gondolatolvasó bogár:

Állandóan feltételezi a másik oldalt és feltételezésekre alapozza döntéseit. A feltételezéseit és a feltevéseit úgy vonja le, hogy nem veszi figyelembe a tényeket. Fogadd el, hogy nem vagy képes mások gondolatait meglátni. Egyszerűen próbálj a tényekre alapozni.

Vádoló gondolat bogár:

Meggyőz arról, hogy sokkal könnyebb másokat hibáztatni ahelyett, hogy felelősséget vállalna egy szituációban. A felelősség fel nem vállalása távolságot hoz maga után, bizalmatlanságot, izolációt. Ha nem vállalom fel a felelősséget a cselekedeteimért, a döntéseimért onnantól kezdve nekem be kell bizonyítanom, hogy igazam van. Nem mással szembe, önmagamnak kell bebizonyítani, hogy nekem van igazam. Vállald fel a felelősséget egy helyzetben, ha kell kérj bocsánatot, mert a bocsánatkérés szabaddá tesz és megnyitja a fejlődés útját. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: „megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” 1Jn 1:9.

Ha Istentől várom a békességet, (mert Ő Maga a békesség,) akkor nem járhatok bogarakkal a fülembe. Igaz? És azt mondhatom: – Elég! Újra vágyom! Istenem, cselekedjél újat bennem! – És Ő cselekszik, és segít. Rámutat a problémáimra, káros gondolat bogaraimra. Segít azokkal elbánni, legyőzni. Van egy ige amely kihívást intéz felénk. „Változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róm 12:2.

A múltunk, a jelenünk már otthagyta a lenyomatát rajtunk a lelkünkön. Hogyan tud mégis megváltozni a gondolatunk? Hallottam, láttam, sőt tapasztaltam dolgokat, ezeket elraktároztam. A mondatokat, képeket rögzítettem, és ez egy kazetta lesz a fejünkbe, amit újra és újra játszunk egy életen át, mindaddig míg le nem töröljük. Hogy lehet letörölni? Úgy, hogy újat veszünk fel rá!

Most már tudunk legalább 8 fajta, rossz irányba befolyásoló gondolatbogárról, amelyek még keverednek is. Azon túl, hogy tudjuk, hogy milyen betegségeink lehetnek, milyen problémákkal kell megküzdenünk, mik lehetnek a negatívumaink, hogyan tovább? Van remény? Van remény! De a megoldás időt és energiát követel! Mit kell tennem, hogy a nyomasztó tartalom felülíródjon az új gondolatokkal?

Figyelni! Először csak beugrik, hopp erről hallottam. Átsuhanó gondolat, felidéződik valami. Ha már ismered, hogy egy gondolattípus nem egészséges és nem jó irányba visz, akkor már esélyed van arra, hogy azt mondod magadnak, nem a megszokott kerékvágásban megyek tovább! Ne a régi szalagot hallgasd, vegyél fel rá újat!

Meg kell vizsgálni a gondolataidat:

  • Ez a meggyőződés, ami alapján most döntesz, objektív, reális tényeken, vagy érzelmeken alapszik?
  • Ez a meggyőződés, amit érzel, táplálja, erősíti-e lelkedet, az életedet? Építő vagy romboló? Milyen gyümölcsöt hoz?
  • Ez a meggyőződés segít-e a céljaid elérésében vagy megbénít.
  • Ez a meggyőződés távol tart-e a konfliktusoktól vagy inkább feleslegesen belevisz. Óv vagy belesodor a konfliktusokba.
  • Ez a meggyőződés konfliktusban vagy békességben tart önmagaddal? Ha azt veszed észre, hogy emiatt az érzelem tömeg miatt, vagy gondolattömeg miatt, zaklatott vagy, állandóan bűntudatba vergődsz, akkor ott valami nincs rendben. Az Isten megbocsájtását csak egyszer kell kérni, mi mégsem vagyunk képesek magunknak megbocsátani és tovább menni.
  • Ez a meggyőződés összhangban van-e a biblia lelkületével, Krisztus szeretetével? Főleg azokat a meggyőződéseket vizsgáld meg így, amelyekre az életedet alapozod.

Ha valami nincs leleplezve, az addig rontja körülötted a levegőt, amíg el nem lesz bánva azzal a dologgal. A leleplezés, az ajtók mögé nézés, a rossz felismerése, mindig egy döntést von maga után. Ellenállsz, vagy engeded, hogy minden maradjon a régiben? A régi kerékvágásban haladsz, vagy engeded az Úrnak, hogy „Újat cselekedjen”? A barázdás, mély kocsiúton nem lehet új irányt venni. Az utat meg kell újítani, fel kell tölteni, a göröngyöket el kell egyengetni..… (Készítsétek el az Úr útját! Hogy tudjon újat cselekedni!)

Vágyjunk arra, hogy az Úr „újat cselekedjen”, és ahhoz, hogy Ő tudjon cselekedni „változzatok meg értelmetek megújulásával”.

A gyógyulás csak akkor lesz teljes, hogyha a nemzedékeken át rögzült önátkokra, generációs megkötözöttségekre maga Jézus ad igaz választ. Ha szíved megnyílik és Krisztusban járó új teremtés leszel, akkor elméd letisztul, bogaraid lelepleződnek. „Minden gondolatot ejts foglyul a Krisztus iránti engedelmességre”. Akkor Krisztus hatalmának erejében sikeresen felül tudod írni életed kazettáit, és letudod győzni gyengeségeidet. „Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét.” Zsolt 40:2-4.

Róm 12:1. „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;” Róm 12:2. „és változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”

Ezek a gondolatok adjanak erőt ahhoz, hogy olyan irányba fordítsd életed, mely Istennek tetsző, és melyben számodra is örömmel, békességgel, szabadságban telnek napjaid!

A témával kapcsolatban segítségemre volt Dr. Tapolyai Emőke előadása: hangfelvétel, teljes hangfelvétel .

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!