Dornyiné Beatrix: Reménység – lelkünk erős horgonya

július 24, 2011    
Kategória: Hanganyag

2011. július 23.

Az Újszövetség telis-tele van olyan igehelyekkel, amelyek a reménységről szólnak, ám a Biblia értelmezése szerint a reménység nem egy jövőre vonatkozó bizonytalanságot fejez ki, hanem az örök dicsőség reménységét, amelyet Isten azoknak készített, akik benne hisznek. A hitetleneknek csak a földi életre vonatkozó reménysége van, azoknak azonban, akik hisznek Istenben a reménységük a földi léten túlmutat az Istentől kapott örökségre.

Így e két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik odamenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk levő reménységbe.
19 Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé… (Zsid.6,18-19)

A mennyei örökségbe vetett reménységünk tehát olyan, mint egy rendkívül erős horgony, amely az élet viharai közepette is megtart bennünket, ha belé kapaszkodunk. E reménység zálogaként kaptuk földi életünk idejére a Szent Szellemet ajándékba, aki a menny elő íze is egyben a számunkra, és aki felhívja a figyelmünket arra, hogy aki győz, megnyeri a hervadhatatlan koszorút (1Kor.9,25).

Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. (1Kor.3, 11-15

Jézus Krisztus a megváltás által megteremtette az életünk alapját, amire építkezhetünk. Mindenki saját maga dönti el, hogy éghető vagy maradandó dolgokat épít erre az alapra. A Biblia figyelmeztet bennünket arra, hogy ez a világ mulandó (Jak.1,9-11 és 1Kor.7,29-31), ezért a mennyei kincsek gyűjtésére kell összpontosítanunk.

Melyek ezek a mennyei kincsek? A hit és a szeretet egysége, amely cselekedetekben nyilvánul meg, s amely egység a reménységgel együtt az evangélium alappilléreit képezi. A hit és szeretet egységéből jön létre a szentség, melynek megnyilvánulási formái a kitartás és a hűség a megpróbáltatások közepette, a jellemünk átformálódása, az elhívásunk és küldetésünk betöltése, az irgalmasság cselekedetei, a hitből és szeretetből fakadó áldozatok Istennek.

Ha a mennyei reménységre tekintünk, megalkuvások nélkül tudunk Jézusért élni. Az Úr amellett, hogy motivál bennünket a hívő életünk során a reménység által, vigasztalást és örömöt is ad a nyomorúságban (Róm.12:12). Isten a mennyei perspektívát tárja elénk és bátorít bennünket, hogy az örökségünkre tekintsünk az élet sokféle kihívásai közepette, hiszen megváltásunk a mennyben teljesedik majd ki. A reménység sisakja teszi védetté az elménket a gonosz támadásaival szemben a harctéren, ezért elengedhetetlenül nagy szükség van rá, hogy naponta viseljük azt. Szemünket tehát sohase vegyük le reménységünkről, így fussuk meg pályánkat!

és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között… (Ef.1,17-18)

mp3 letöltése 16,6 MB 01:12:49
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

Egy válasz   “Dornyiné Beatrix: Reménység – lelkünk erős horgonya”
  1. Vincze Gábor szerint:

    Vannak olyan tanítások, amik a földiekkel együtt elmúlnak, de vannak, amelyek a mennyeieket hozzák el számunkra, ez a tanítás ilyen. Sokszor hallok olyan üzenetet, amelyben a bibliai alapelveket arra használják fel, hogy a földi életünk sikereit előmozdítsák, de ez a tanítás nem ilyen, hanem az örökkévaló és a mennyben is jegyzett sikerről szól, azért maradandó, mert túlmutat a földi dolgokon!

Kérlek, írd meg a véleményed!