Dr. Wolfhard Margies életrajza

március 7, 2013    
Kategória: Uncategorized

A háború alatt és az azt követő időszakban Berlinben, majd Tirolban, Kelet-Európában, a Szudéta-vidéken és Bajorországban nevelkedik, majd 1949-ben visszatér Berlinbe.

Berlinben tesz érettségi vizsgát, 1957-ben. Orvosi tanulmányait is ott kezdi meg. A Kieli Egyetemen államvizsgázik 1963-ban, 1964-ben megszerzi a doktorátust. 1971-ig kétéves belgyógyász rezidensképzésen vesz részt, eközben gyakorlati és klinikai továbbképzésre jár pszichoanalízis szakágon.

Már fiatal éveiben kötelezettséget vállal egy ifjúsági mozgalomban ifjúsági csoportvezetőként. 1966-tól egy berlini baptista gyülekezet lelkésze lett, ezzel véglegesen felvállalva a vezető lelkészi hivatalt. 1977-től mint pszichoanalitikus belgyógyász kiterjedt és egész napos lelkigondozói munkakört töltött be a Berlini Baptista Gyülekezetben.

Jelenleg az általa alapított Philadelphia Gyülekezet vezetője, melynek neve 1981óta Gemeinde auf dem Weg [Gyülekezet az Úton].

Teológiai és szellemi útja nyomon követhető a helyi gyülekezetben végzett kiterjedt tanítói munkán, az országszerte tartott szemináriumokon, egy saját bibliaiskolában és számos teológiai kiadványban, melyek több témát is felölelnek, de leginkább lelkigondozói tartalommal bírnak. Ezen kiadványok főképp a pszichoterápia és lelkigondozás összefüggéseivel kapcsolatos alapvető kérdéseket, és az egymással versengő ideológiai világnézetek viszályait tárgyalják. Több mint 20 könyvben foglalkozott e témakörökkel, és további, ezekhez kapcsolódó kérdéskörökkel. A németországi karizmatikus mozgalom meghatározó tanítójaként tartják számon, aki sok más szellemi vezetőre gyakorolt döntő befolyást.

1972 óta házas, öt felnőtt gyermek apja.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!