Egységalkalom

január 8, 2010    
Kategória: Hírek

Január 24-én vasárnap 10-14 óráig a böjtben résztvevő 12-14 gyülekezet közös alkalmat tartott, mely mindenki más számára is nyitott volt.

Nemes Pali engedelmével ide másoljuk az Egységalkalommal kapcsoltos gondolatait:

Budapesten 15 gyülekezet három héten át közösen böjtölt a fővárosért, Budapest megtéréséért, az ottani keresztények felébredéséért, az Atya szíve szerint való egybeszerkesztésért, és tegnap, 2010. január 24-én délelőtt volt egy közös záró-istentisztelet.

Más gyülekezetek, más városokból is ott voltak – mi is ott voltunk többen a gyülekezetünkből.
Ez egy mérföldkő …
Igen, ez egy új korszak …
Isten Királysága halad előre, növekszik!

Fantasztikus, hogy ebben a korban élhetünk, és éppen itt Magyarországon!
Az Úrnak hatalmas dolgait, az Ő csodáit fogjuk látni az utcáinkon, a médiában, a hivatalokban is!

Csak néhány sort hadd idézzek a Hírlevél prófétikus bevezető írásából:

„…Néhány héttel ezelőtt volt arról szó, hogy ha az életünkben, vagy körülöttünk vannak olyan hegyek, amelyek bizonyos áttörések(gyógyulások, anyagi területeken győzelmek, áldások, kapcsolatok helyreállása, stb. …) útjában állnak – és így akadályai annak, hogy a Krisztusban megnyert örökségünkben éljünk, vagy olyan vad fák, amelyek jó gyümölcsöt nem teremnek, hanem csak az életerőt akarják elszívni -, azoknak a hegyeknek, és azoknak a gyümölcstelen, életet elszívó fáknak a tengerben a helyük.

Igen, hiszem, hogy egyre több területet fognak Isten fiai felszabadítani, megtisztítani, birtokba venni az által is, hogy a sötétségnek ezeket a hátrahagyott erősségeit meggyengítik, és félreállítják.

Ezek a hegyek és fák megrendülnek, kimozdulnak és félreállnak a megnyilvánuló, megjelenő nagyobb hatalom – Isten Királysága elől.

Kimozdulnak, amikor Krisztus hitével szólunk, amikor mint Isten fiai szólunk arról a helyről, ahová Krisztusban fel lettünk ültetve, az uralkodás helyéről, a trónról, ahonnan a Krisztusban levő életünk miatt hatalommal nyújtjuk ki az uralkodási pálcát, és kihirdetjük Jézus Krisztus győzelmét az adott terület fölött, kihirdetjük, hogy a hatalom az Övé, Ő uralkodik és az Ő uralkodása mindenre kihat.

Krisztus hitével teli Szavak hangzanak el a Sionról, és ezen prófétai Szavak által az Úr megrázza az eget és földet és megrendülnek a hegyek, kimozdulnak hamis biztonságukból, összedőlnek és szabad utat kénytelenek adni Isten előretörő Királyságának.

Zsid.12,25-29 „Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól; mert ha azok meg nem menekültek, akik a Földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, Aki a Mennyekből van, Akinek Szava akkor megrendítette a Földet, most pedig ígéretet tesz, mondván: Még egyszer megrázom nemcsak a Földet, hanem az eget is. Az a ’még egyszer’ pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Azért mozdíthatatlan Királyságot nyervén, legyünk hálásak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon kegyességgel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.”

Az Úr mindent megráz az Ő Szava által. Az által, hogy prófétai szavakat szólunk a Sionról. Fent ülünk a trónon, és az Ő akaratát kinyilvánítjuk, hatalommal kihirdetjük. Szólunk a hegyeknek és azok félreállnak. Parancsolunk a terméketlen, életet elszívó, hamis vallásos fügefáknak és azok gyökerestől kiszáradnak és mennek a tengerbe.

Mialatt Isten Királysága növekszik, úgy szorul vissza egyre kisebb területre a sötétség. …”

A szívem együtt mondja a bennem levő Szent Szellemmel: Amen! Amen és Amen!
Áttöréseket, hit-győzelmeket a városainkban … ebben az évben!

Nemes Pál

Prófétai összefoglalás

Budapest a vizek és fürdők városa. Több prófétai kijelentés is szól 2010-ben a Szent Szellem felfakadó forrásairól. A vízszint emelkedik.

Ezékiel 43:2 És íme, Izráel Istenének a dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt,mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől.

Ezékiel 47:1 Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább.

Ezékiel 47:2 Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál.

Ezé 47:3 Azután õ kelet felé ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért.

Ezé 47:4 Ismét lemért ezret, és átvezetett a vízen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért.

Ezé 47:5 Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni.

Ezé 47:6 Akkor ezt mondta nekem: Láttad-e emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján.

Ezé 47:7 Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van.

Ezé 47:8 Ezt mondta nekem: Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tõle a víz.

Ezé 47:9 Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak.

Ezé 47:10 Halászok állnak majd ott és Éngeditõl Én-Eglaimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a Nagy-tengerben.

Ezé 47:11 De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg: sósak maradnak.

Ezé 47:12 A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz.

Neh 2:17 Ellenben ezt mondtam nekik: Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk: Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket!

Neh 2:18

Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jóakaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek: Kezdjük el az építést! És bátran hozzáfogtak a jó munkához.

Simon Sándor

[svgallery name=”2010_01_24_egysegalalom”]

Színhely: Pestszentimrei Sportkastély
1188 Budapest Kisfaludy utca, 33/c. István utca, 36/c.

Nézz körül, hogy hová kell menned! A képet az egérrel elmozgathatod…

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

12 válasz   “Egységalkalom”
 1. Vajda Gábor szerint:

  Jó ez a körül nézős kép! :-)

 2. admin szerint:

  Köszi Pistikém a képeket, és a többieknek is, akik fotóztak. A fényképeket a cikk elején egy kicsi galériába rendeztem, a nyíl billentyűkkel lehet benne lapozni, úgy talán nem olyan idegesítő a használata…

 3. SzFeri szerint:

  Tényleg jó volt az alkalom!!! Reméljük lesz még ilyen! :-)
  [A többi moderálva… Ferikém, a hirdetéseket nem ide kérjük!]

 4. Jeneyné Somogyi Margit szerint:

  Hát igen! Erre csak Áment tudok mondani! A hírlevél szövegéből kiragadok egy mondatot: „Hiszem, hogy egyre több területet fognak Isten fiai felszabadítani, megtisztítani, birtokba venni az által is, hogy a sötétségnek ezeket a hátrahagyott erősségeit meggyengítik, és félreállítják.” Én is hiszem! Isten adja meg hozzá a kegyelmet, hogy amit Ő nekünk, nektek ad, azzal bölcsen, alázattal tudjunk élni. És, Jézus neve felemeltetik!

 5. Nadler Andi szerint:

  Nagyon jók a fotók. És visszagondolva ez volt az egyik számomra legerőteljesebb alkalom ezekben a hetekben. Nagyon jó évkezdet… várom a többit is, ennél nagyobb dolgok és nagy csodák vannak számunkra előkészítve. Apáé a dicsőség!

 6. Molli szerint:

  Csak azt kérdezném: Ha ez a vallási kultúra feloldoz,gyógyít. Mivan a képeken szereplő rokkantkocsis emberekkel. Ők miért nem járnak.Miért szenvednek?

 7. admin szerint:

  Azért nem járnak Molli,

  mert többnyire gyógyíthatatlan betegek, és azt gondolom, hogy azért vannak itt, mert valami csodában reménykednek. És bármennyire hihetetlen a számodra, csodák történnek… A csoda Benned van, amikor átéled Isten szeretetét, és egy ilyen emberre egyszer csak nem részvéttel nézel, hanem bátran megfogod göcsörtös kezét, hogy egy pillanatra úgy érezze, egyformák vagytok…

  A

 8. Molli szerint:

  Köszönöm a válazt .
  De ujjabb kérdést hozott.
  A filmet már ezelőtt is láttam. Igen elgondolkodtató. Tudom hogy léteznek csodák. Azt is hogy ezek az emberek nem szeretik a szánakozó pillantásokat. De ha Jézusban hivők hittek abban, hogy a béna fel ált. Akkor ez miért nincs most? Hisz ezek bizonyára mélyen hívő emberek. Nem meg érdemelnék a jót?
  Nekem van egy isemrős házaspárom. Nem a ti vallásotokat gyakorolják. De én még ilyen mélyen hívő tiszta lekű embereket nem igen láttam. Mégis olyan halálos kórral küzd a férj, amit a fiu gyermekük is vihet? Torkom szorúl ha csak leírom.Miért Miért?? Miért történik min ez???Az isten Ilyenkor elfordítja a fejét? És jön a kérdés. A bűnös, gyarló, tékozló,parázna,mindenkit ér a megbocsátás.De a bűntelennel mi van?

 9. Pintér Mariann szerint:

  @ Vajda Gábor:
  Kedves Gábor!

  Annyira jó, hogy feltetted ezt a kis videót! Nekem mindig erőt, megnyugvást és lendületet ad, ha éppen csüggednék!Dicsőség Istennek! Ebből is levonható, hogy nem a külsőségek számítanak, hanem ami belül van, amit az Úr formál bennünk!!
  Gábor, lenne még egy olyan kérdésem, hogy a március 13-a és az április 13.-i közötti alkalmakat nem teszitek fel? Ha jól emlékszem, akkor a március 27.-i dicsőítést nagyon szeretném újra hallgatni. Esetleg e-mailben el tudod küldeni? Köszönöm:Mariann

 10. admin szerint:

  @ Molli:

  Kedves Molli!

  Az általad leírt helyzetben Isten igazsága talán abban nyilvánul meg, hogy azoknak, akiknek hatalmas keresztet tesz a vállára, általában erőt is ad, hogy elhordozzák. Talán ez segít embereket számunkra elképzelhetetlenül nehéz helyzetekben helytállni, ettől vívják ki tiszteletünket, ettől válik bizonysággá az életük – ahogy ezt Te is érzed.

  Isten gondolatai nem a mi gondolataink, szerénynek kell lennünk. Isten léptéke sem az időben, sem a térben, nem a mi léptékünk. Az Ő „koordinátarendszeréből” a mi életünk, érzéseink, érzelmeink, tragédiáink, igazságaink bizonyára másként festenek. Legfeljebb „tükör által, homályosan látunk”, ahogy Pál írja.

  A vigaszunk, a megnyugvásunk ebben a furcsa helyzetben, az Istenbe vetett bizalom lehet, hogy ha mi nem is, de Ő tudja, mit, miért enged meg az életünkben, és ha majd „színről színre” látunk, akkor talán értelmet nyernek keresztjeink.

  J.A.

 11. Vajda Gábor szerint:

  @ Molli:
  Jézus amikor itt járt a földön, akkor mindenkit meggyógyított, aki hozzá ment. Ő semmi sem változott. Csak mi. Nekem az a hitem, hogy ahogy egyre komolyabban vesszük az odaszánást és a szentséget, megtisztítjuk az életünket a holt cselekedetektől, egyre világosabbak lesznek a szellemi törvényszerűségek. Ebben nem kell másra várnod és várnom, ha te vagy én átütöm az eget magam felett, akkor ahogy Jézuson keresztül megtette az Atya amit akart, rajtunk keresztül se lesz ennek akadálya. Sőt még nagyobb dolgok is történhetnek. Csak az a kérdés, hogy akarjuk-e?

 12. admin szerint:

  Simon Sándortól érkeztek kicsit megkésve az alább összegyűjtött hozzászólások:

  P.R.,M.A.

  2010 –ben Budapesten, a gyülekezetekben források fakadnak fel, a Szent Szellem forrásként tör elő és ereje növekszik. Budapest lesz Magyarország Betesdája. Halleluja ! Emelkedik a víz…

  Lejárt a víz megmozdulására való várakozás ideje. Az elkövetkező időkben egyre több helyen megmozdulnak a vizek. Látni fogjuk, ahogy álló tavak megmozdulnak angyali látogatások során. Egyre több helyen fog Isten népe az angyalokkal együtt mozdulni.

  Ahogy a víz megmozdul egy-egy helyen, nem csupán egy-egy ember juthat be a vízbe csodát tapasztalva, hanem a megmozduló víz mindenki számára elérhető lesz, bárki megfürödhet benne és megtapasztalhatja Isten Szellemének mozdulását, szabadítását, gyógyítását, helyreállítását. A meglátogatások ideje jön. Szellemi átélések, megtapasztalások, szellemben való egyre szabadabb mozgást fogunk megtapasztalni,megélni.

  A vizek megmozdulnak és meglátjuk, ahogy a gyógyulásokról szóló bizonyságok megsokasodnak. Vége a reménytelenségnek, mert az élő víz valódi ’dzoé’ életet áraszt az életekbe, fizikai testekbe, kapcsolatokba, Krisztus egész Testébe. Olyanok, akik eddig reményt vesztve kallódtak valahol egy mocsarasodó tó közelében, most a megéledő vizek által megelevenednek, új erővel telnek meg és a gyógyulás, helyreállás, megújulás bizonyságai lesznek.

  Különálló, elszeparált, elkülönült tavakat – gyülekezeteket – elér Isten Mennyből kiáradó folyója, és megmozdulnak ezek a vizek is. Bekapcsolódnak a mennyei áradásba, bekapcsolódnak Isten tervébe, odakapcsolódnak az áradó Folyóhoz – az apostoli áramlatokhoz –, részeivé lesznek Isten tervének. Azok, akiket a megmozduló víz elér, mindezt meglátják és készek is lesznek hittel megragadni és vele mozdulni, benne járni.

  Zsolt.107,35-36 Pusztaságot tett álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká. És telepített oda éhezőket, hogy lakó-városokat építsenek.

  Ahogy megmozdul a víz, nem marad egy helyben, hanem elér másokat, elér más helyekre is. Ezek a megmozduló vizek összekapcsolódnak, összeérnek. 2010-ben szomjas szívek fognak megelégedni Isten kiáradó jelenlétében, letelepedni, meggyökerezni a megmozduló vizek mellett, az Élet Vizénél. Egy mozgalmas, csodákkal teli év előtt állunk, amikor saját szemeinkkel láthatjuk ígéretek beteljesedését, kapcsolatok helyreállását, szövetségek létrejöttét, a szövetségi kapcsolatok értékének helyreállását. Látni fogjuk az apostoli és prófétai ajándékok működését, megbecsülését, növekedését, Krisztus Testének épülését, az egybeszerkesztési folyamat kiterjedését.

  M.A.

  2010 egy olyan év lesz Budapesten ahol az apostoli-prófétai gondolkodás, hit, összefogás növekedik. Budapest és Magyarország nemzetközileg is figyelmet kap. Emelkedik a vízszint. Emelkedik a Szent Szellem folyama. Isten egyre erőteljesebben látogatja a közbenjáró,dicsőítő alkalmakat, ahol az összefogás,egység mutatkozik. Vezetők ne gondolkodjatok azon, hogy milyen módszerekkel tudjuk Isten erejét előhívni. Egyszerűen jönni fog.

  Egy látomás (Prazsák Cs.)

  Egy erős, átlátszó kifeszített nejlonszerű anyagot láttam Magyarország fölött. A nejlon fölött láttam, hogy Isten esője hullik, de ez a nejlon a vizet feltartotta attól, hogy leáradjon és megöntözze az Úr áldása a földünket. Látszott, hogy már hosszú évek óta tart ez az állapot és gyülemlik a víz. Utána láttam, hogy jó pár helyen a hívők különböző városok fölött szúrós kardokkal ki tudták egy picit szurkálni ezt a nejlont és ezeken a helyeken csöpögött, vagy vékony sugárban spriccelt le a víz.

  Utána egyszerre csak hirtelen a nejlon középen kettéhasadt, mert már nem bírta tovább a benne felgyülemlő víz tömegét, és eljött ennek az elrendelt ideje, és Isten ereje hirtelen, mint egy áradat leáradt a földre! A hirtelen lezúduló víz mindent magával ragadott, nagy felfordulást okozott, a hívők és a gyülekezetek sokan nem voltak felkészülve erre a hatalmas áldásra és a megtérők áradatára.

  Amikor kérdeztem az Urat, hogy miért volt ez a nejlon fölöttünk, akkor azt mutatta, hogy az országunkban évszázadok óta felgyülemlett bűnök, a bálványimádás és az okkultizmus a holokausztban való részvétel, az abortuszok meg a többi tartják fenn ezt az állapotot. De a hívők folyamatos közbenjárása és a dicsőítés hatására, amely már oly sok éve folyik, Isten kegyelméből eljön az ideje, amikor Isten cselekedni fog, és népünk Isten felé fordul és áldás lesz a körülöttünk lévő országok számára.

  Úgy érzem, ez a hatalmas leáradás nincs már messze, és Isten sürget, hogy legyünk készen, mert hirtelen fog jönni az Ő ereje, legyünk készen, hogy a megtérők tömegét táplálni tudjuk!

  Rony Chavez

  Tudod, hogy van egy erőkoncentráció a földeden? Van Magyarországon, Budapesten egy koncentrált erő. A nemzeteknek vannak ajándékai. Amikor Isten megalkotta a nemzeteket, akkor ajándékokat adott nekik. Magyarország, Budapest egyik ajándéka az erő. Az erő! A szellemi erő! A szellemi erő és ezt az ördög ellopta. Isten azonban most megváltja az ajándékodat és helyreállítja a dolgokat. Azért fognak ez emberek messziről eljönni ide, hogy itt keressenek erőt. Azért fognak jönni az emberek, hogy erőt keressenek. Az okkult erők és a sátáni erők is messziről jönnek majd hogy erőt kapjanak. Isten azonban el fogja venni ezt az erőt és fel fogja emelni a saját erejét. Messziről fognak jönni az emberek, hogy megkeressék Isten erejét benned. Mert ti fogjátok felépíteni Magyarországot. Itt az erőnek egy forrása fog felfakadni. A Szent Szellem erejének egy forrása fog felfakadni!

  Úgy állunk fel, mint az erő forrása, mint a Szent Szellem ereje! Felálltunk, mint a Szent Szellem erejének forrásai, hogy megváltoztassuk a világot! Hogy megváltoztassuk Kelet-Európát. Magyarországról fog kimenni Isten szava, a látás, a próféciák, Isten igéjének a kihirdetése, a kinyilatkoztatás, az erő, a csodák! Fel áll Magyarország, mint a Szent Szellem erejének forrása. Isten maga mondja! Isten maga jelöl ki téged, hogy te legyél az Ő erejének a forrása!

  Látok több száz szolgálót, akik a város falait újjáépítik! Akik a város falait újjáépítik! Látom, ahogy Isten prófétákat emel fel és újjáépíti a tornyokat! Ott vannak a próféták a város tornyaiban! Látom, hogy Isten megérint pásztorokat és apostolivá teszi őket! Apostoli pásztorok lesznek! Olyan pásztorok, akiknek van látása! Olyan pásztorok, akik megértik az időket! Látom, ahogy Isten apostolokat emel fel! Sok Nehémiás van itt! Ezeknek az embereknek Isten elkezdi Isten megváltoztatni a látását, ahogy a várost látják! Isten megváltoztatja azt, ahogyan a várost látod! Ezt most változik! Ezt most változik! Ezt most változik! Isten most lencsét vált! Szent az Úr! Hallelúja! Mindegy, hogy ki áll ellen, Isten majd gondot visel arra, hogy elbánjon az ellenségeinkkel. Te csak azzal foglalkozzál, hogy újjáépíts! Te csak az újjáépítéssel foglalkozzál! Te csak az újjáépítéssel foglalkozzál!

  Ima…

Kérlek, írd meg a véleményed!