Életre kelt csontok

november 10, 2010    
Kategória: Misszió, Vajdaság

Kemény, fáradtságos, örömmel és bánattal teli a misszió. Mostani nyolc napos Péterrévei tartózkodásunk során mindenben volt részünk. Kihasználtuk az iskolai őszi szünetet és gyermekeinkkel együtt indultunk el Péterrévére. Előtte nagyon imádkoztam, mert még nem volt megoldva a fűtés a missziós házban, hogy Istenünk adjon jó időt. És 20 fok volt egész héten, novemberben! Közben a hét folyamán Simeon és Jonatán fiúk felépítették a cserépkályhát a gyülekezeti házban.

Sikerült több helyre is elmennünk, Szabadkára, Zentára, Csantavérre és O-ba. Az utóbbi utunkat szeretnénk megosztani veletek.

A nyári gyerektábor alatt megtért és bemerítkezett egy család, kik a gyermekeiket hozták a táborba. A szülők nagyon mély, bűnöző háttérből jöttek, és pont csak az alatt a két hét alatt tartózkodtak Péterrévén, míg a táborunk is volt. Ezt követően beljebb költöztek Szerbiába, O-ba. Többször is hívtak már minket, hogy menjünk és látogassuk meg őket, hogy erősítsük őket, még mindezidáig nem találtak gyülekezetet, ahová beépülhettek volna. Mikor bementünk hozzájuk, szomorú állapotban találtuk őket, eltértek az Úr útjáról, és újra belekeveredtek rossz dolgokba. A férj cinikussá és hitetlenné vált, az asszony ragaszkodott még ugyan a hithez, de a férje vezetése alatt ő is teljesen megromlott életet élt. A nagyobbik gyermekük, aki már 7 éves nem járatják iskolába, mert elmondásuk szerint a magyarok és a cigányok nem kívánatosak ezen a helyen és féltik a gyermeket, hogy bántani fogják. (Az apuka roma, az anyuka, magyar). Ott lakik velük az apuka édesanyja is, aki jelen volt. Tele voltak kérdésekkel, és össze voltak zavarva. Mi mondtuk, hogy nem mi akarunk válaszolni, vegyék elő a Bibliájukat, majd abból mutatjuk meg a válaszokat. Isten kegyelmes volt hozzájuk és válaszokat adott nekik az Igéből, egyre inkább érezni lehetett az Úr jelenlétét. A végén a Nagymama, kérte, hogy imádkozzunk érte, mert be szeretné fogadni az Úr Jézust a szívébe. Isten békessége és öröme kezdte betölteni a helyet, és az Anyuka is kérte, hogy ő érte is imádkozzunk, mert meg akarja erősíteni újra az Istennel való kapcsolatát. Miután imádkoztunk azt láttuk, hogy az Apuka szemei mosolyognak, az arca kisimult és nagy vágyakozás van a szemeiben. Megkérdeztük, hogy szeretné-e, hogy ő érte is imádkozzunk, a válasza, igen volt. Megkértük, hogy először ő kérjen bocsánatot az Úrtól, hogy elfordult tőle. Újra megtapasztalhattuk, hogy Istennél nincs lehetetlen, Ő a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, mígnem diadalomra viszi az ítéletet. Mt.12:20. Ekkorra már teljesen beesteledett, de nagyon örültünk, hogy Isten kitartóvá tett minket, egy boldog családot hagytunk ott.

Külön öröm volt számunkra, hogy sikerült beindítanunk egy 2=1 házas kurzust Péterrévén, aminek már az első alkalmak után érezhető volt jótékony hatása a házaspárokra, elmondásuk szerint, de látható jelei is voltak.

A családlátogatások során egy több gyermekes családnál, akit Zsuzsával, a magyarországi Kiáltás az Életért vezetőjével (velünk töltöttek férjével és gyermekeikkel három napot) látogattam meg, az Anyukát nagyon betegen találtuk, még felkelni is alig tudott, kis gyermekei körülötte sírtak. Imádkoztunk érte, és már mikor elmentünk láthatóan jobban volt, mosolygott. Mikor elmentünk már járni is tudott, másnap üzent, hogy miután elmentünk teljesen jól lett, meggyógyult, Isten hatalmas, Ő a gyógyító, szabadító ma is.

Az utolsó napon vendégszolgálónk volt Harka Kálmán, feleségével, Bíborkával és munkatársával, Tádéval, valamint Timi és Laci. Zentáról Izidor vezette a dicsőítést Nórival. Már egész héten készültünk erre az alkalomra sokat imádkoztunk érte. Az evangélizációs, gyógyító alkalomra elkértük a központban a Község Házát, jöttek más városokból, Horgosról, Szent Tamásról, Adáról, Zentáról stb. Istentől megáldott alkalmuk volt, erős volt az Úr jelenléte. Ketten bizonyságot tettek arról, hogy az előző gyógyító alkalmon meggyógyította őket az Úr, újra tudnak dolgozni, és a betegségük teljesen eltűnt. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsid.13:8. Aki hisz Jézus Krisztusban ma is megtapasztalhatja az Ő gyógyító erejét és szabadítását, Ő nem változott meg, de, ahogyan akkor, most is hinnünk kell, hogy Ő képes csodát tenni. Mikor itt járt a földön elment Názáretből, mert nem tudott sok csodát tenni az emberek hitetlensége miatt. Te, aki most ezeket a sorokat olvasod és hiszed, hogy Jézus Krisztus ma is Úr, akkor minden lehetséges lesz neked. Mrk.9:23. Hitünk célja az üdvösség, „sozo”. Ennek a szónak a jelentése: megmentés, megszabadulás, megőrzés, megtartás, meggyógyítás, tiszta értelem, ha üdvösséged van, akkor ezek a dolgok, mind a tied hit által, nem kell érte semmit tenned, csak elfogadnod.

Külső és belső támadásban is volt részünk a hét folyamán, volt aki megfenyegetett minket, hogy megöl minket, mert azt hirdetjük, hogy csak Jézus Krisztus által mehetünk az Atyához.

„De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangyéliomáról.” Apcsel.20:24 Isten adjon nekünk és mindazoknak ehhez kegyelmet, kik Jézus Krisztusban vagyunk.

Köszönjük, hogy imádkoztok értünk, nagy szükségünk van rá!

Izidor, zentai pásztor testvérünkön keresztül is nagy megerősítést kaptunk azáltal, hogy elmondta a látását Péterrévéről. Úgy látta Péterrévét, ahogyan Izrael volt az Ezékiel 37. részében, halott csontok voltak, és ahogyan Ezékielnek prófétálni kellett a halott csontoknak, hogy összeálljanak és előhívni az Úr Szellemét, hogy életet leheljen beléjük, ez a folyamat történt Péterrévén is, az Úr kegyelméből ez alatt a pár év alatt. És tényleg, emberek születtek új életre, Isten a semmiből felállított egy gyülekezetet az Ő dicsőségére. Hisszük, hogy az Úr megtartja és erősíteni fogja népét Péterrévén és szerte a világon, de nagyon komolyan Istenfélelemben kell szolgálnunk, élnünk, és vigyáznunk, nem lankadhatunk állandó harcban vagyunk, ezt tapasztaljuk.

A gyülekezeti ház építése most sajnos megállt, de hisszük, hogy az Úr továbbra is megsegíti az Ő gyülekezetét Péterrévén. Jelenleg nagyon fontos lenne, hogy bejárati ajtó legyen a gyülekezeti házon, valamint, hogy le tudjuk burkolni a betont, mert nagyon nehéz tisztán tartani a gyülekezeti és a gyermek termet. Kérünk, hogy ezekért is imádkozzatok, hogy az Úr rendelje ki ezeket a szükségeket.

Drága testvérünk, Isten áldjon téged hatalmasan, erősítsen meg a kitartásra! „Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közeleg hozzád.” Ésaiás. 54:14

Szeretettel, Etelka és Gábor

[svgallery name=”2010_10_31_peterreve”]

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

Egy válasz   “Életre kelt csontok”
  1. Baté Dóra szerint:

    Szerbusztok.A naptáron láttam,hogy hétvégén lesz alkalom Péterrévén,hol és mikor,becsei testvéreknek akik teljesen magukra maradtak szólnák,hogy menyjenek el.Köszönöm,remélem időben küldöm.Dóra

Kérlek, írd meg a véleményed!