Elkészült, … , hurrá!!

szeptember 23, 2010    
Kategória: Misszió, Vajdaság

„Én csak akkor kapok szeretetet, ha itt vagyok veletek a gyülekezetben” sírta el magát egy 12 éves kislány a szombati ima összejövetel után. Nagyon sok fiatal küszködik szeretet hiány miatt, felmérések szerint a szerbiai Vajdaságban a legtöbb a fiatalkorúak öngyilkossága. Az iszonyatos szegénység miatt, sokan lopnak, így sok a csonka család mivel sok családapa börtönben van. Az anyák túlterheltek vagy fásultak, depressziósak. Próbálják valahogy eltartani a családot, de így is van, hogy sok család nem eszik minden nap. Rengeteg a kiskorú szülő, és vannak 30 év alatti nagymamák. Mivel ők is a napi létért harcolnak, a gyerekek lelki világára nem is gondolnak, egyébként nem is jut eszükbe, hiszen ők sem kaptak szülői lelki törődést. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem szeretik a gyermekeiket, dehogy!

Jézus nem véletlenül mondta, hogy a szegényeknek az evangélium hirdettetik! Gyerek alkalmakon és Istentiszteleti alkalmakon egyaránt, Krisztus szeretete az, ami gondolkodásmód megváltoztatásra készteti őket. Jézus az egyetlen és tökéletes esély, hogy ezek az emberek fel tudjanak emelkedni, és emberhez méltóan tudjanak élni és gondolkodni, hogy megtapasztalják a valóságos elfogadást, megbocsátást, hogy ki tudjanak jönni az átkok alól, és a végtelen szeretettel találkozzanak. Egyedül ez tud átformálni!

Drága barátaink Budapestről, a Budai Református Gyülekezetből eljöttek hozzánk, hogy befejezzék a játszóteret, a bárkát a tél előtt. Gyönyörű lett. Ujjong a szívünk, hogy Isten milyen kedves! Hajnalban szakadó esőben indultunk el, nem sok esély volt, hogy eláll, de nemcsak hogy elállt, hanem a nap is kisütött, így tényleg be lehetett fejezni.

Este ima-összejövetelt tartottunk, erős volt az Úr jelenléte, behatolt a szívünkbe a valóságos megbocsátás üzenete. Segíts Urunk, hogy az Igének ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk, hogy ne csaljuk meg magunkat! Ámen. Az egyik családnál mesélte az Anyuka, hogy megértette a megbocsátást, és meg tudod bocsátani az Anyukájának, aki csecsemőkorában eldobta, jelenleg is borzalmas körülmények között él, míg az édesanyja igen jó körülmények között. Meg tudta, hogy az Édesanyja nagyon beteg, és miután megbocsátott neki, tudott érte imádkozni. „Annyira megbocsátottam neki, hogy az Úr meggyógyította.” mesélte mosolyogva.

Sikerült helyreállítani a szélkereket, amelyre újabb Igék kerültek fel. Megáldottuk és hisszük, hogy hit által az Igék szólnak a Vajdaságba, Szerbiába.

Mindezeken felül nagy öröm volt számunkra, hogy szombat este még egy fiatalember, aki egy hete szabadult a börtönből, megtért. Isten a pislogó gyertyabelet nem oltja ki és az elrepedt nádszálat nem töri el, ilyen jóságos Istenünk van, mindezt kegyelemből, érdem nélkül! Dicsőség és hála Neki!

Az építkezés szépen halad, tényleg Isten kegyelméből. Megtanuljuk, hogy ne aggodalmaskodjunk semmi felől, mikor már-már elfogna csüggedés, hogy hogyan tovább, az Úr mindig gondoskodik, hogy folytatni tudjuk a munkákat, drága Testvéreinken keresztül. Isten áldja meg őket hatalmasan. Nagy jellemformáló ez a hitben építkezés, sokat megszégyenülök, hogy már megint aggódtam, pedig Isten szava azt mondja, hogy ezt semmilyen körülmények között ne tegyem, ez hitetlenség és elszomorítja Őt. Valóban boldog ember az, aki az Úrban bízik. A gyülekezeti termet sikerült kifesteni, nagyon szép lett. Most a tél előtt a legfontosabb még a fűtés megoldása.

Elkezdtük az angol korrepetálást, tanítást az iskolások részére, valamint a felolvasó bibliakört. Az utóbbira az olvasni nem tudok miatt nagy szükség van, de olvasni tudok is jönnek, ennek nagyon örülünk. (Vajdaságban sok az analfabéta mindenféle korosztályból).

Istennek legyen hála kimondhatatlan szeretetéért! Ézsaiás próféta könyve, 35. fejezet

„Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el; Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta! Hisz, az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vígasságot és örömöt találnak: és eltűnik fájdalom és sóhaj.”

Szeretettel:

Etelka és Gábor

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!