Harka Kálmán: Jövök a kereszthez

október 16, 2011    
Kategória: Hanganyag

2011. október 15.

Kísérletet végeztek békákkal, aminek során bebizonyosodott, hogy ha egy békát egy fazék hideg vízben elkezdenek nagyon lassan melegíteni, akkor a béka fokozatosan alkalmazkodik a hőmérséklet változásához. Olyannyira, hogy észre sem veszi, hogy már forr a víz, ami hamarosan az állat elpusztulásához vezet. Az ördög pontosan ezt teszi az emberrel: először csak egy kis bűnbe viszi, aztán fokozatosan egyre nagyobbakba, s a végén az életét próbálja elvenni és a kárhozatra juttatni. A megmenekülés egyetlen módja, ha felkiáltunk és Krisztus keresztjéhez jövünk, ahol a kiutat megtaláljuk.

16 Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust,
17 ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek.
18 Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust.
19 Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.
20 A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust.
21 A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: „Ne azt írd: A zsidók királya! – hanem ahogyan ő mondotta: A zsidók királya vagyok.”
22 Pilátus így válaszolt: „Amit megírtam, megírtam.”
23 A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felsőruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve.
24 Ekkor ezt mondták egymásnak: „Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!” Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák.
25 Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. (Jn19,16-25)

Jézus keresztjénél sokféle ember megfordult, akiknek az életéből és hozzáállásából tanulságokat vonhatunk le a saját életünkre. Az első csoportba tartoznak a bizonyíthatóan gyáva emberek, mint például Pilátus is. Bár tudta, hogy Jézus igaz ember volt, mégis engedett a politikai nyomásnak és féltette a pozícióját, így aztán engedte, hogy megfeszítsék az Urat. A kereszt körül állók második csoportjába tartoznak a vallásos köpködők, akikről a Márk ev. 15, 29-32-ben olvashatunk. Ezek az emberek bár látták, hogy milyen csodákat tesz az Úr, mégis csak a kritika szavával illették Jézust bármerre mentek. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik csak úgy elsétálnak a kereszt mellett. Látják az Úr szenvedéseit, egy pillanatra felnéznek a keresztre, megrázzák a fejüket, majd lassan továbbállnak. A negyedik csoportot jelképezik a katonák, akik teljesen érdektelenül figyelik az eseményeket, nem törődve azzal, aki a fán értük függ.

Az ötödik csoportba tartoznak azok a nők, akik valóban azzal a Személlyel foglalkoztak, akit megfeszítettek. Különböző múlttal rendelkeztek, mégis mindannyian odajöttek a kereszthez, a megváltás helyére, ahol a bűneik megbocsáttatnak és a múltjuk eltöröltetik. Az első Mária, Jézus anyja, aki szent életet élt, nagyobb nyilvánvaló bűnök nélkül, mégis tudta, hogy a helye neki is a kereszt tövében van, hiszen megváltásra neki is szüksége van. A második Salome, Jézus anyjának a nővére, egy tehetős asszony, aki minden gazdagsága ellenére tudta, hogy Jézus nélkül csak megváltásra szoruló koldus. A harmadik Mária, Kleopás felesége, egy egyszerű háziasszony, aki ugyancsak Jézusba vetette a bizalmát. Végül Magdalai Mária áll ott a kereszt tövénél, akit megkötözött paráznaságból szabadított ki az Úr.

Ahogy a kereszthez jöttek ezek az asszonyok, s arra tekintettek, akit megfeszítettek, az egész életük megváltozott. Bűneik megbocsáttattak, múltjuk eltöröltetett, s új életet és új reményt kaptak. A mi helyünk is ott van a kereszt tövében, ahol megvallhatjuk bűneinket, s ahol otthagyhatjuk ’csomagjainkat’, s újat kezdhetünk.

A magam részéről jövök a kereszthez. Te is velem tartasz?

mp3 letöltése 12,6 MB 55:08

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!