Horváth Balázs: Hogyan válhatunk ajándékká?

február 26, 2012    
Kategória: Hanganyag

2012. február 25.

Krisztusban megajándékozottak vagyunk mindannyian, ám ha szeretnénk, akkor mi magunk is ajándékká válhatunk Krisztus Teste számára. Erről az efézusi levélben olvashatunk:

„Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.” (Ef4,8)

Pál apostol ezt az igét az Ószövetségből idézi, mégpedig a Zsoltárok könyvéből:

„Fölmentél a magas hegyre, foglyokat ejtettél, – embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Most már ott laksz, URam Isten!” (Zsolt68,19)

Az Ószövetségben e zsoltárt Dávid sátorának ünnepélyes felszentelésekor énekelték. Dávid kijelentést kapott arról, hol legyen Dávid sátora Izráelben. Meglátta, hogy Isten a Sion hegyét választotta ki arra, hogy ott lakjon, ezért az ott élő lázadó jebuzeusokat foglyul ejtette, tőlük Sion sziklavárát, Jeruzsálemet pedig elfoglalta.

A fenti igéket azonban nem csak szó szerint lehet értelmezni, hanem üdvtörténeti szempontból is. Jézus, az Isten Fia lejött a mennyből, emberré lett, s az életét áldozta értünk. Egészen a Seolig ment, azon belül is a a vígasztalás helyére (Lk 16), ahol az ószövetségi szentek várták a megváltást. Jézus ezeket a szenteket aztán felvitte magával a mennybe.

Az Újszövetség tovább magyarázza a fenti szakaszt, s egy nagyon fontos szellemi alapelvre világít rá. Krisztus Teste számára Isten olyan embereket szeretne szolgálati ajándékul adni, akik először is az Ő foglyaivá válnak, akiket felvihet magával a magasba, vagyis elkülöníthet magának, megmutatja nekik dicsőségét, jelenlétét. Mielőtt ajándékká, tanúbizonysággá válhatnánk, először az Úr önkéntes rabszolgáivá kell lennünk. Ehhez azonban meg kell ismernünk az Atya szeretetét, mert enélkül nem tudunk Jézus rabszolgáivá lenni. Ha azonban megismerjük ezt a szeretetet, s úgy döntünk, hogy egész életünkben Istent akarjuk szolgálni, akkor az életünket oda kell szegezni az Úr házának ajtófélfájához, vagyis a Gyülekezethez. A Fej szolgálata ugyanis nem választható el az Ő népe szolgálatától.

Végezetül a fenti szakaszt lehet úgy is értelmezni, hogy vannak olyan emberek, akik megtérésük előtt magas helyeken járnak, befolyásos emberek, de Isten nélkül élnek, tehát lázadók. Pál apostol is egy ilyen ember volt, akit aztán az Úr megragadott, fogollyá tett, majd az Egyháznak ajándékozott.

Hogyan lehetsz tehát ajándékká? Először is meg kell ismerned Isten feltétel nélküli szeretetét és be kell fogadnod a Szent Szellemet. Ezután hoznod kell egy döntést, hogy az Úr foglyává, rabszolgájává válsz, hogy Jézus ajándékká formálhasson Téged az Ő népe számára.

mp3 letöltése 16,5 MB 01:12:03
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!