Horváth Balázs: Oldás és kötés

október 1, 2012    
Kategória: Hanganyag

2012. szeptember 29.

A tanítás jegyzetei itt találhatóak.

„Bizony, mondom néktek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt18,18-20)

Az Ige világossá teszi számunkra, hogy Isten népének van hatalma az oldásra és kötésre, s amit a földön megoldunk vagy megkötünk, az a mennyekre is hatással lesz: mind a harmadik mennyre, ami Isten trónusa, lakhelye (2Kor12,2), mind a második mennyre, ami a levegőégbeli hatalmasságok helye (Ef6,12), mind az első mennyre, ami bennünk és köztünk, hívők közt található meg (Lk17,20-21). Isten egy kehelybe gyűjti imáinkat (Jel5,8), és amikor a kehely megtelik, akkor annak tartalmát kiönti a földre és a levegőégbe (Jel8,3-5), s ilyen módon hatnak egyetértésben meghozott imáink a mennyekre. Ez magyarázza azt is, hogy bizonyos esetekben várnunk kell imáink meghallgatására.

„Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt16,17)

Péter apostol két kijelentést vett az Úrtól, amire minden hívőnek szüksége van. Először is az Atya kijelentette neki, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, a mi Megváltónk, majd az Úr Jézus kijelentette Péternek, hogy többé nem Simon a neve, ami nádszálat jelent, hanem Péter, aminek jelentése kőszikla. Ezzel az Úr azt üzeni Péterrel együtt mindannyiunknak, hogy azok, akik hisznek Jézusban, ha eddig hajlékony nádszálak voltunk is, Jézus élő kövekké tud bennünket változtatni, s az Úr ezekből az élő kövekből akarja egyházát felépíteni. Ha rendelkezünk ezekkel a személyes kijelentésekkel az Úrtól, akkor Isten nekünk adja a mennyek királyságának a kulcsait, hogy oldjunk és kössünk itt a földön.

Három fő területre terjed ki az oldás és kötés. Először is Isten jóváhagyja a mennyben a földön hozott döntéseket, például egy házasságkötést, egy szavazás eredményét, stb. Másodszor, Isten a közbenjáró imádságok során kimondott oldásokat és kötéseket is jóváhagyja, harmadszor pedig a szükségben levők felé való szolgálatban szeretné, ha ezt a felhatalmazásunkat használnánk, vagyis a foglyokat eloldoznánk (Lk4,18-19). Isten ugyanis minden Krisztusban hívőt felhatalmaz arra, hogy az Úrhoz hasonlóan mi is elmenjünk, és hirdessük a bűnbocsánat üzenetét, a fogságból történő szabadulást a körülöttünk élőknek (Jn20,21-23, Mt9,2-8). Óriási felelősségünk van abban, hogy az Úrtól jövő bocsánatot átadjuk másoknak, hiszen meglehet, mi vagyunk az egyetlenek, akiktől hallhatják az Örömüzenetet.

Hanganyag: a lejátszáshoz Adobe Flash Player (9-es vagy újabb verzió) szükséges, amelynek a legfrissebb változata letölthető innen, valamint a böngészőben engedélyezni kell a JavaScriptet is.

mp3 letöltése 11,3 MB 49:16
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!