Ima- és böjt összefogás a nemzetünkért (2012. jan. 8-28.)

január 5, 2012    
Kategória: Hírek

Kedves Testvérünk és Szolgatársunk!Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is 2012. január 8-28-ig tartó, háromhetes ima- és böjt összefogásra, melynek célja, hogy ebben az időszakban, amikor minden megrázás alatt van, Isten népe meg tudja ragadni ezt megújulási lehetőségként. Hiszen „…olyan királyságot kaptunk, amit semmi sem rendíthet meg.” (Zsid 12:26-28.)

Úgy látjuk, hogy a nehézségek egyben lehetőséget is jelentenek a magyar Eklézsia számára. Isten újra megerősíti az identitásunkat, új módon építi közöttünk az egységet, ki akarja önteni szeretetét és a bizonyságtétel erejét.

Az első hét továbbra is a személyes életekben való előrejutás, megerősödés ideje, a második és harmadik héten az Efezusbelieknek írt levelet ajánlanánk imádkozási vezérfonalként.

A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten „dánieli böjtöt” tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el! A legfontosabb, hogy egyénileg és közösségileg, megalázva magunkat keressük a mi Urunk jelenlétét és megértsük szavát. (2Krón 7:14.)

Minden városban és térségben a gyülekezetek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a háromhetes időszakban.

A budapesten szervezett ima és dicsőítő időpontokhoz kattints ide!

Hasznos infókat a már működő információs weboldalon: imabojt.blog.hu. találhatsz. Bizonyságokat az imabojt@gmail.com-ra várjuk.

1. hét: Január 8-15.

Ima és böjt a személyes életünkért és családjainkért

Imádkozzunk az És 58:6-14 Igék alapján, hogy felszabaduljon a személyes életünkre nézve a böjt áldása! Imádkozzunk, hogy…
1. Összetörjön az életünkön uralkodó bűn igája! (6)
2. Meggyógyuljunk a szervezetünkben uralkodó minden betegségből! (8)
3. Felkészüljön az életünk Isten nagyobb kenetének a fogadására! (8,10,14)
4. Fogékonnyá legyünk a Szentlélek vezetése iránt! (9-11)
5. Megtörjön az életünk fölött uralkodni akaró szegénység igája! (11)
6. Bekerüljünk Isten céljainak fő sodrába! (12)
7. Növekedjen a szükségben levők iránti érzékenységünk és szolgáló készségünk! (7,10)
8. Szellemi életünk folyamatosan megújuljon! (14)
9. Szenvedélyes szeretetünkkel képesek legyünk elérni az elveszett embereket! (6,7)
10. A kudarcokból és vereségekből Isten segítsége által gyorsan akarjunk és tudjunk helyreállni! (8,12)

Róma 15:13 Isten, aki minden reménység forrása, egészen csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel – a benne való hitetek által. S így a Szent Szellem ereje által a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!

2. hét: Január 15-22.

Ima és böjt a gyülekezetünkért és az Eklézsiáért

1. Imádkozzunk, hogy Krisztus teste ragaszkodjon az Istentől kapott reményhez és hithez, sőt túlcsorduljon benne, hogy legyen mit adnia a világnak. (Róm. 15:13)
2. Imádkozzunk, hogy Krisztus teste tudja megérteni és megragadni Isten ígéreteit, örökségét és hatalmát és képes legyen ezt megélni és ebben mozogni, hatni a világban!
3. Imádkozzunk, hogy az Eklézsia vágyjon és igyekezzen megtartani a Szellem egységét! (Ef. 4:3) Törekedjen a szeretet által arra, hogy tökéletesen eggyé legyen, hogy a világ felismerje, hogy Jézust az Atya küldte és hogy Isten szeretett bennünket! (Jn. 17:22-23)
4. Imádkozzunk, hogy Isten emelje fel a következő időszakban azokat a testvéreket, akiket azért készített fel erre az időre, hogy bátorítsa Krisztus testét és használja őket a világ elérésében!
5. Ahogy Isten rázza a világot és az Eklézsiát, az Ő irgalmassága szerint adjon kegyelmet, hogy a Rendíthetetlen Királyság hasson a gondolkodásmódunkra és láthatóvá váljon mindez az életünkben! (Zsid. 12:26-28)
6. Imádkozzunk, hogy a gyülekezetek képesek legyenek betölteni a só és a világosság küldetésüket, hassanak a világra és ne a világ hasson az Eklézsiára!

3. hét: Január 22-28.

Ima és böjt a lakóhelyünkért és az országunkért

1. Mindenek előtt tartsunk könyörgést, imádkozást, esedezést, hálaadást minden méltóságban levőkért, hogy csendes, nyugodt és tisztességes életet élhessen az ország, istenfélelemmel! (1Tim. 2:1-2)
2. Imádkozzunk és szóljunk áldást a családok, és a nemzet gazdasági életére!
3. Imádkozzunk, hogy csodák és jelek történjenek a gyógyulások tekintetében és azért, hogy a magyar egészségügy problémái megoldódjanak! Imádkozzunk a Magyarországon élők fizikai és mentális egészségéért! Csökkenjen a depresszió, az abortuszok és az öngyilkosságok száma!
4. Imádkozzunk, hogy a médiában megszólalhasson Isten Királysága és hogy a pártatlanság és a szólás szabadsága érvényesülhessen benne 2012- ben is!
5. Könyörögjünk a házassági, a családi és minden emberek közötti kapcsolatért és áldjuk meg azokat! Imádkozzunk, hogy csökkenjen a válások és növekedjen a házasságkötések száma!
6. Imádkozzunk, hogy az Isten Királyságát előre mozdító törvények szülessenek, (egyházi, adó, média, alkotmánybíróság, és jegybankot érintő területeken), hogy az igazságszolgáltatás igazságot szolgáltasson, és hogy a fegyveres testületek, hatékonyak legyenek a bűn leleplezésében és megfékezésében!
7. Imádkozzunk, hogy Isten ígéretei szerint hozzon ébredést az ifjú generációban!
8. Imádkozzunk a Magyarországon élő nemzetiségekért (különösen a romákért és a zsidókért) és áldjuk meg őket!
9. Imádkozzunk, hogy Magyarország harmonikus kapcsolatban tudjon élni a minket körülvevő nemzetekkel!

Minden résztvevő gyülekezet saját döntése és lehetősége szerint városonként vagy régiónként január 28-án vagy 29-én közös istentiszteletet tart(hat). Budapesten a záró ünnepi istentisztelet 28-án, szombat délután 4 órától lesz a VIII. kerület Golgota u. 3. sz. alatti Rhema Konferencia Központban.

A szervező közösségek nevében:
Henderson Paul
Horváth Balázs
Mikes Attila
Perjesi István
Simon Sándor
Vincze Gábor

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!