Istentisztelet (2009. április 11.)

április 13, 2009    
Kategória: Hanganyag

Kerekes Ernő

Lejátszó lista

20090411_11_dal.mp3 6,9 MB 05:00 Érezd és lásd
20090411_19_dal.mp3 5,7 MB 04:07 Énekeld nevét
20090411_20_dal.mp3 8,2 MB 05:58 Tart még a kegyelem
20090411_22_dal.mp3 9,1 MB 06:37 Istenünk szent vagy
20090411_23_dal.mp3 10,9 MB 07:55 Itt állok, Jézus
20090411_38_pred_KE.mp3 14,5 MB 01:03:33 Hogyan viszonyuljunk a Szentíráshoz?
20090411_39_ima_KE.mp3 305 kB 01:18
20090411_41_dal.mp3 6,5 MB 04:43 Uram, Igéd éltet
20090411_42_dal.mp3 8,6 MB 06:13 Arcod hadd lássam meg
20090411_45_dal.mp3 7,6 MB 05:29 Hallod már a föld rengését
20090411_46_dal.mp3 10,3 MB 07:29 Nyitva áll a mennyei hely

A prédikáció során elhangzott igék:

Fil. 2,15-16
15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16 ha az élet igéjére figyeltek.

1Thessz. 2,13
Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.

Jn. 5,39-40
39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 40 és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.

Jn. 11,25
Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;

Jak. 3,1
Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk.

Jn. 6,68
Simon Péter így felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

1Jn. 5,11-12
11 Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. 12 Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban.

1Jn. 5,20
De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

Ef. 2,4-6
4 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, 5 minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek! – 6 és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért,

Jn. 11,25
Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;

1Kor. 2,2
Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.

Jn. 5,39-40
39 Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, 40 és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.

Jak. 1,21
Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

Zsolt. 119,18
Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.

Zsolt. 119,97
Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.

Zsolt. 119,99
Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.

Jak. 1,22
Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

Jn. 14,21
21 Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.”

Jn. 14,24
24 Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.”

2Kor. 3,6-10
6 Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít. 7 Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, 8 hogyne volna még dicsőségesebb a Lélek szolgálata? 9 Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata! 10 Sőt ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt.

2Kor. 3,17-18
17 Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

1Jn. 1,5
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

2Kir. 5,1-3
1 Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. 2 Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izráel országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. 3 Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljuthatna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!