Jan Ernst Gabrielsen: Vidd az örömhírt!

szeptember 18, 2011    
Kategória: Hanganyag

2011. szeptember 17.

Az Úr Jézus a tanítványoknak megparancsolta az Örömhír továbbadását:

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt.28:,18-20)

Jan beszámol arról, hogy miként szolgálta az Urat Kenyában és Szudánban éveken át, s hogyan vitte el az Örömhírt olyan népcsoportoknak, akik addig még nem hallottak Jézusról. Szudánban az általa alapított pünkösdi gyülekezetek még a nevét is felvették, így emlékezve meg arról, hogy Jan Gabrielsen volt a „szellemi papájuk”.

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.” (Jn.14,12-14)

Az Úr mennybe menetele előtt azt mondja a tanítványainak, hogy ugyanazokat a cselekedeteket kell megtenniük majd, mint amiket ő tett, sőt még annál is nagyobbakat. Hogyan lehetséges ez? Jézus a János 17,20-23-ig terjedő szakaszban azért könyörög az Atyához, hogy mindannyian egyek legyünk. Világossá teszi, hogy ez az egység csak úgy valósulhat meg, hogy az Atya Jézusban él, az Úr pedig bennünk a Szelleme által, s ha a Szent Szellem bennünk van, ilyen módon tudunk tökéletesen eggyé válni mi hívők. Így hordozhatjuk magunkban Isten jelenlétét, s ha a szívünk mélyéből meg vagyunk győződve erről, akkor leszünk a Szellem által képesek megtenni azokat a cselekedeteket, amelyeket az Úr is megtett, sőt még azoknál is nagyobbakat.

Isten üzenete az első tanítványok idejében az volt, hogy „térjetek meg, merítkezzetek be és töltekezzetek be Szent Szellemmel!” Az Úr üzenete ma is ugyanez. A jelek és csodák az istenfélelmet követik. A hívő életet egyetlen módon lehet Isten dicsőségére élni, úgy ha hátat fordítunk a bűnnek, meghalunk saját magunknak, hogy aztán Krisztussal együtt feltámadva az Úrnak élhessünk. Minden egyéb csak imitáció, nem igazi kereszténység!

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal.2,20)

mp3 letöltése 9,1 MB 39:36
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!