Muzslai Gábor és Etelka: A Szent Szellemről

március 11, 2012    
Kategória: Hanganyag

2012. március 10.

Jézus Krisztus és a menyasszony egysége a Szent Szellem által valósulhat meg. Isten Szelleme egy gondolatokkal, érzelmekkel rendelkező személy, a Szentháromság harmadik tagja, aki minden körülmények közt Jézus Krisztusra mutat. Ha meg akarjuk ismerni Istent, a mi Királyunkat, akkor ezt csakis a Szent Szellem által tehetjük meg.

„Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor13,13)

A Szent Szellem közösségében kell élnünk, mivel az Úr azt ígérte mennybe menetele előtt, hogy nem hagy bennünket árván, hanem az Atyától eljön a Parakletos, a Vígasztaló, az Igazság Szelleme, aki bennünk él, s folyamatosan vezet. Megtérésünkkor a Szent Szellem az identitásunk meghatározásában segít nekünk, válaszolva arra a kérdésre, hogy „Kié vagyok?”

„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”. (Róm8,14-15)

A Jézusba vetett hit által Istenhez, az Atyához tartozunk, az Ő Szelleme pedig folyamatosan vezérel bennünket (Róma 8:5). Maga Jézus is teljes mértékben a Szent Szellemre támaszkodott, amíg a földön élt és szolgált, hiszen az Atya akaratát a Szellem által hajtotta végre. Az evangéliumok feljegyzéseiből egyértelműen kiderül a Szent Szellem szerepe az Úr születésekor, a Zsidók 9:14 -ben pedig arról olvashatunk, hogy Jézus halálakor is kulcsfontosságú szerepet töltött be Isten Szelleme.

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róm8,26-27)

Az Istennel való kapcsolatunk egyik alappillére az imádság, melyben ugyancsak nélkülözhetetlen szerephez jut a Szent Szellem, aki erővel és kijelentéssel tölti meg esedezéseinket. Azonban Szent Szellem nélkül nem lehet az Urat imádni (János 4:23) sem, vagy megfelelően imádkozni (Ef. 6:18), illetve hitben épülni (Júdás 1:20). Magát a Bibliát is csak Szellem által érdemes olvasni, aki megnyitja előttünk az Igét.

„Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” (2Kor3,6)

Egyértelműen kiderül a fent olvasható versből, hogy mivel az Újszövetség szolgálata a Szent Szellem szolgálata, ezért elkerülhetetlen a vele való személyes kapcsolat, melynek több szintje lehetséges. Megtérésünkkor bekerülünk Isten jelenlétébe, azonban Ő a társunkká akar válni, ha elfogadjuk. Még mélyebb kapcsolatba kerülhetünk az Úrral, ha megosztjuk vele mindazt, amink van, hiszen ekkor Ő is megosztja velünk azt, ami az övé. Az Úr partneri, illetve bensőséges szerelmi kapcsolatra vágyik, igazi mély, meghitt barátságot szeretne kialakítani velünk.

A Szent Szellem azonban olyan gyengéd jó barát, aki egyben parancsot osztó kapitány is. Szavának engedelmeskedve áldást vehetünk, ám megszomorítva őt átélhetjük, amint Isten hadakozik ellenünk (Ézs. 63:10). A Szent Szellem Úr akar lenni az életünkben, azonban bűneinkkel, engedetlenségünkkel ellenállhatunk az Ő szavának, és munkáját az életünkben teljesen megfékezhetjük. Célunk azonban az, hogy ne ezt tegyük, hanem folyamatosan töltekezzünk be Szent Szellemmel, hogy Isten iránti engedelmességben élhessünk, s az Úr ereje járjon át minket.

„Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” (Ef1,13-14)

Jézus zálogként hagyta ránk a Szent Szellemet, hogy amikor újra eljön, azokat, akikben ott él Isten Szelleme, magával ragadja. Éljünk hát a Szent Szellem közösségében minden nap földi életünkben!

mp3 letöltése 14,5 MB 01:03:32
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!