Nemzetközi 24 órás dicsőítés (Kansas City)

június 5, 2011    
Kategória: Hanganyag, Hírek

A Kansas Cityben zajló szolgálat 1999. május 7-én indult útjára, Mike Bickle vezetésével és 20 teljes idejű “közbenjáró misszionárius” közreműködésével, akik naponta 13 órában dicsőítették Istent és kiáltottak Hozzá. Négy hónappal később, 1999. szeptember 19-én ez a nap 24 órájában folyt. Jelenleg mintegy 2000 teljes idejű szolgálóval szolgál.

Élő adás napi 24 órában

Az imaszobából a nap 24 órájában élő adásban megy az ima és dicsőítés az interneten, melyet ajánlok figyelmetekbe (www.ihop.org ahol a Prayer Room / 24/7 webstream menüpontra kell kattintani)

Ez a szolgálat a Dávid Sátorában folytatott dicsőítés és ima mintájára épül fel.

Dávid király, amikor Jeruzsálemben helyet készített a frigyládának, akkor egy külön sátrat állított fel neki. Megparancsolta a Lévitáknak, hogy a láda előtt hirdessék, tiszteljék és dicsérjék az Urat, Izrael Istenét. A Biblia több helyen utal arra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan végezték a zenészek és az énekesek: 1Krón. 16,6-ban, és az 1Krón. 16,37-ben. Ezen kívül a zsoltárokban többször előfordul a „szüntelen dicséret” kifejezés. Dávid király az Úr prófétáinak ösztönzésére kezdte el az istentiszteletnek ezt a formáját. 2Krón. 29,25. Kinevezte Kenániást fő dicsőítésvezetőnek, és az ő fennhatósága alá tartozott a három prófétáló dicsőítésvezető, Aszáf, Hémán és Etán, majd később Etán helyett Jedutun. 1Krón. 15,17 (első rend). Utánuk következett huszonegy zenész csoportvezető citerákkal, lantokkal és kürtökkel 1Krón. 15,20-21;24 (második rend). Majd a harmadik rendben a három főzenész huszonnégy fia által vezetett tizenkét fős csoportok, összesen 288 lévita I. Krón. 25.

A király két részre osztotta a zenészeket. A Hémán és Jedutun vezetése alatt álló csoportokat elküldte a Szent Sátorhoz Gibeonba, az Aszáf vezetése alatt álló csoportok pedig maradtak Dávid sátoránál I.Krón. 16,37-42. A vezetők voltak olyan bölcsek, hogy utánpótlásról is gondoskodtak. Az énekesek és zenészek negyedik rendjébe tartoztak azok a tanítványok, szám szerint négyezren, akik folyamatosan tanultak a szolgálatban lévőktől.

Így épült föl az ószövetségben az első rendezett dicsőítő szolgálat a király vezetésével és a próféták támogatásával. Nagyon sok Isten által ihletett ének született ebben az időben, amelyek a zsoltárok könyvében találhatóak. A léviták rájöttek arra, hogy „hálával kell áldozni Istennek”, és aki ezt teszi, „az dicsőíti igazából Őt, és aki az útra vigyáz, annak mutatja meg Isten a szabadítását” Zsoltárok 50,14-23. Érdekes megfigyelni, hogy ebben az időben Izrael hatalmas győzelmeket aratott harcaival, ellenségei mind meghátráltak, és félt tőlük minden pogány nép.

Az Úr ma is győzelemre akarja vezetni népét és ezek a győzelmek félelmet és tiszteletet fognak kelteni a pogányokban mindenütt ApCsel 2,43. Sok mindent helyre kell még állítani az Egyházban ahhoz, hogy ezek a győzelmek beteljesedjenek és ezek közül az egyik az Isten szíve szerinti hálaadás.

IHOP célja

A szervezet célja, hogy imáikon keresztül Isten erejének és céljainak teljessége  felszabaduljon, ahogyan aktívan elkötelezik magukat az elveszettek elérésére, a betegek gyógyítására, a szegények táplálására, a tanítványozásra, és arra, hogy a társadalom hét területére hatással legyenek: a családra, az oktatásra, a kormányra, a gazdaságra, a művészetre, a médiára és a vallásra. Látásuk szerint a Krisztus Testének többi tagjával együtt szeretnék a Missziós Parancsot betöltetni.

A városban szolgálnak egy hatalmas kamionnal, amiből ételt osztanak, tanítványozó programokat végeznek benne, mobil egészség centrumot állítottak fel benne, a gyerekek eléréséhez ételt és ruhát biztosítanak, stb. Valamint foglalkoznak még árvák örökbe fogadásával és segítenek az ember kereskedelem áldozatainak is.

A jövőben szeretnének felállítani egy olyan nőkkel foglalkozó központot, ahol az ember kereskedelem áldozataival, a családon belül erőszak áldozataival, az evangéliumra válaszoló prostituáltakkal foglalkoznának, valamint krízis terhességi központ is hoznának létre benne, ahol olyan nőkkel foglalkoznának, akik elutasítják az abortuszt.

Hitük szerint a szolgálatot akkor tudják a legjobban végezni, ha az életük az imában és a dicsőítésben gyökerezik, az Istennel való meghitt kapcsolatra összpontosít, ahogyan az Isten ereje teljességének áttöréséért imádkoznak.

IHOP látása

  1. Előhívni, képezni és mobilizálni a közbenjárókat, hogy olyan életet éljenek, aminek aktív része az evangélium számos módon történő hirdetése
  2. Kansas Cityben testületi böjtöket és imákat összehívni, mert ez nagyon lényeges a társadalmi igazságossághoz
  3. Másokat kiképezni, hogy Imádság Házákat hozzanak létre, gyülekezeteket, és a Szellem vezetése alapján üzleti vállalkozásokat

Magyarországi kezdeményezés

Magyarországon, Budapesten is van egy ilyen kezdeményezés 2008. januárja óta, Prazsák László vezetésével. Az ima és a dicsőítés terén hasonló célokkal, ahogyan Kansasban is zajlik.

Az itteni szolgálat egyenlőre napi pár órában zajlik, különböző felekezetű testvérek részvételével, a Biblia Szól Gyülekezet épületében (8.ker. Golgota u. 3)

Úgy hiszem, hogy az országunknak is egyre inkább szüksége lenne ilyen Imádság Házákra, mivel a folyamatos dicsőítés és ima a bibliai időkben egy ország sorsát jelentősen meghatározta, és úgy gondolom, nem lenne ez másképpen napjainkba sem.

Én a kezdetektől szolgáltam ebben a szolgálatban, mivel az országért folytatott közbenjáró ima szívügyem.

Szeretném látni, ahogyan Isten akár Imádság Házák formájában, akár más kezdeményezésekben, de számíthat ránk az erőteljes, változásokat hozó imák terén.

Imádkozzunk, hogy Isten állítsa fel ilyen és ehhez hasonló imádkozók és dicsőítők seregét! Akár a mi részvételünkkel is!

Bartha Kata

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Comments

Egy válasz   “Nemzetközi 24 órás dicsőítés (Kansas City)”
  1. Anikó szerint:

    Nagyon örülök annak, ami az imatoronyban zajlik. Ahányszor alkalmam volt ott lenni (egyedül vagy másokkal, nagyon személyes közösséget éltem meg Istennel. Biztos vagyok abban, hogy ez a szolgálat fontos és hasznos.
    Amikor arról olvasok, miféle módon ünneplik hazánkban a napéjegyenlőséget (tűzugrás, boszorkányok és mágusok részvételével stb.), különösen érzem, mennyire fontos az Atya dicsőítése egy ilyen légkörben…

Kérlek, írd meg a véleményed!