Pénzügyeink

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ SZJA 1%-OT
AZ ÉLŐ IGE GYÜLEKEZET SZÁMÁRA AJÁNLOD FEL!

Az adott évi személyi jövedelemadóból történő 1 % felajánlásakor a magánszemélyek, egyéni vállalkozók, az Élő Ige Gyülekezet Egyesület adószáma megadásával ajánlhatják fel az SZJA-juk 1 %-át az adott évről szóló személyi jövedelemadó bevallásukban.

Az adószám: 18295861-1-13

Egyéni vállalkozók legkésőbb február 25–ig
Magánszemélyek legkésőbb május 20–ig

Az Élő Ige Gyülekezet hivatalos állami státusza 2012-től egyházi egyesület.

Az Élő Ige Gyülekezet Egyesület bevételi forrása jellemzően a tagok által önkéntesen adott adomány, illetve a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-okból kapott összeg. A Gyülekezet igyekszik a bevételeiből hozzájárulni a hozzá kapcsolódó missziós tevékenységek költségeihez, emellett a missziót végzők saját belátásuk szerint önállóan gazdálkodhatnak.

Új adományozási lehetőség:
Az adományozás 2012-től a vállalkozások számára ismételten adóalap csökkentésre ad lehetőséget a 2012. január 1-jétől módosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint:

Hivatalos törvényi szöveg: A módosítás értelmében csökkenti az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására, vagy a Magyar Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
1. 20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén,
2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Az ilyen típusú adományokról a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 3. sz. mell. „A” fejezet 13. pontja szerinti igazolást állítunk ki.

GYÜLEKEZETÜNK BANKSZÁMLASZÁMA

Élő Ige Gyülekezet Egyesület
11742252-20073716

Számlavezető bank neve: OTP BANK NYRT. Budapesti Régió
Számlavezető bank címe: 2310, Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17.

Nemzetközi átutalásnál:
IBAN: HU03117422522007371600000000

Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB

PAYPAL ADOMÁNYOZÁSI LEHETŐSÉG