Shalom Ukrajna!

december 9, 2013    
Kategória: Misszió, Roma

Kedves Barátaink!

Az ország forró hangulatban volt, mikor megérkeztünk a kárpátaljai Munkácsra, december 2-án. Több ezrek tüntettek ország szerte, hogy a jelenlegi kormányt megbuktassák. Sajnos a Forradalomnak már halálos áldozata is van, a fiatal 20 éves lányt az Ukrán forradalom első halottjaként tartják számon és sajnos sokakat véresre vertek a roham rendőrök.

munkacs1

A keresztények több helyen imádkoztak, mi is csatlakoztunk hozzájuk, és Munkács központjában imádkoztunk az Ukrán – Kárpátaljai nemzetért. „Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Ézs.52:7. Békességet képviselhetünk és élhetünk, hiszen szabadságra vagyunk elhívva. Milyen felemelő dolog ez!

A másik nagy probléma a cigány táboron belüli sárgaság járvány. Az ott élők szerint a víz fertőzött, és ezért lettek sokan betegek, sajnos az ott létünk alatt a missziós utunkat szervező házaspárnak is kórházba kellett szállítani a gyermekét sárgasággal.

A munkácsi cigány táborban tölthetünk 3 napot, ahol a házasságról taníthattunk a roma nép között. Csodálatos embereket ismerhettünk meg, és megtapasztalhattuk, hogy milyen nagy szükség van itt is arra, hogy a házasságok új felismerésre jussanak, és megerősödjenek. Sajnos ezen a kárpátaljai területen is az a jellemző, hogy nagyon sokan nem házasodnak meg, csak együtt élnek, hogy nagyobb segélyben részesüljenek. Nem értik a szövetség lényegét, és a látható dolgok befolyásolják a döntéseiket, annak ellenére, hogy hívőnek mondják magukat. A 2Kor.4:18 erre tanít minket:

„Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”

munkacs2

Nagy öröm volt a szívünkben, hogy láthattuk, hogy többen komolyan odaszánták az életüket Krisztusnak, és az Ige az alapja az életüknek. Különösen nagy öröm volt az is, hogy egy csodálatos kurzusvezető házaspárt is el tudtunk indítani ebben a nagyon fontos szolgálatban. Így rajtuk keresztül már Ukrajnában is be tud indulni a 2=1 Házasmisszió szolgálata.

Az alkalmakon erős volt a Szent Szellem jelenléte, többen betöltekeztek Szent Szellemmel, és új felismerésre jutottak önmagukra, a házasságukra nézve. Az Úr munkálkodott, nagyon hálás volt a szívünk.

munkacs3

Az egyik nőtestvér, aki az alkalom alatt betöltekezett Szent Szellemmel, túláradó örömöt élt át, és elmondta, hogy ő nem is gondolta, hogy ez ennyire egyszerű dolog. Mindig valami nagy misztikus élményre gondolt, hogy csak úgy lehet a Szent Szellem ajándékát átvenni. Nagyon boldog volt, hogy a Szent Szellem olyan egyszerűen és kedvesen ajándékozta meg.

Többen, akik már régóta vágytak a Szent Szellem ajándékára, megkapták. Határtalan öröm és békesség volt jelen. Az 1Kor.14:4 szerint, aki nyelveken szól, az magát építi, ezeknek az embereknek mind egytől egyik óriási szüksége van a természetfölötti belső építésre, mind a házasságukban, mind a saját életükben.

Milyen kedves és bölcs a mi Istenünk, a Szellem ajándékai és gyümölcse által gondoskodott a belső fejlődésünkről, építésünkről, nem vagyunk Segítő nélkül, árván magunkra hagyva. „Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban” Ef.1:3. Ez a valóság elvégzett tény minden Krisztusban hívő számára.

munkacs4

Isten magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által, eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint.

Bárcsak mindig tudatában lennénk, ennek az igazságnak a mélységével, a világ teremtése előtt kiválasztott téged és engem, hogy az Ő gyermeke legyünk Jézus Krisztus által! Micsoda kegyelem és szeretet! Ezért ne csüggedj, mert Krisztusban van erőd, mindazt megtenni, amiért kiválasztott és elhívott téged mennyei Atyánk.

Szeretettel, Etelka és Gábor

2013. december 7.

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!