Simon Sándor: Az engedelmes hallás

november 27, 2011    
Kategória: Hanganyag

2011. november 26.

Isten azt szeretné, ha minden hívő életében megvalósulhatna az engedelmes hallás, ami nem más, mint meghallani az Úr hangját és késedelem nélkül megtenni mindazt, amit kér tőlünk. A közelmúltban elhangzott próféciák alapján, ma Magyarországon erőteljes összefogásra van szükségünk imádságban ahhoz, hogy a küszöbönálló ébredést hittel megragadhassuk. Isten ki akarja terjeszteni Királyságát ebben az országban és ebben a városban, hogy ezrek, százezrek menekülhessenek meg a pokol lángjaitól.

Az Urat nem lehet csak a Biblia betűje alapján követni, hiszen az Atya elküldte számunkra a Szent Szellemet, aki bennünket minden igazságra elvezet, s útmutatást ad az életünk konkrét helyzeteiben is. Isten hangjának a meghallása, megértése és késedelem nélküli követése mind a belső kamrában eltöltött személyes imaélet függvénye a hívő ember életében. Éppen ezért ezekben a napokban meg kell újítani az Istennel való kapcsolatunkat és a személyes imaéletünket. Isten Beszéde (és személyesen hozzánk intézett szava, kijelentése is) élet és szellem.

Sámuel első könyvének 3. fejezetében olvashatunk Éliről és Sámuelről. Éli bár papi szolgálatban állt, Isten hangjának a meghallása és engedelmes követése nem volt az erőssége. Többek között a családjának való kedvezést is Isten elé helyezte. Ezzel szemben Sámuel semmit sem engedett földre hullani az Úr szavából. Éppen ezért jelentős különbséget fedezhetünk fel kettejük élete között. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk félretenni a bennünket akadályozó tényezőket, hogy a magasabb rendű célokért, a Mindenható imádására adhassuk oda magunkat, hiszen ha elsőként Isten Királyságát keressük, akkor minden más ráadásul megadatik nekünk. Azt pedig sohase feledjük, hogy az Isten keresésnek és követésnek milyen óriási áldásai vannak:

Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Seregek URa – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. (Mal.3,17)

Bátorodjunk hát fel, hogy az Úr látja az életünket, s megáld bennünket! Figyeljünk Istenre, függjünk egyedül tőle, újítsuk meg a kapcsolatunkat vele, s fogjunk össze imádságban, hogy az ébredés ezt az országot elérhesse!

mp3 letöltése 14,8 MB 01:04:40
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!