Vajdasági evangélizációk

szeptember 16, 2012    
Kategória: Misszió, Vajdaság

„Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.” (Zsid4,16)

[svgallery name=”2012_09_15_Szerbia”]

A hétvégén, három helyen evangélizálhattunk a Vajdaságban, Zentán, Péterrévén és Magyarkanizsán. Az igazi hit az cselekvő szeretet, elmegy, ahogyan Jézus parancsolta, nem tétlenkedik, hanem megpróbálja megmenteni a kivágásra kész fát. Az Úr kegyelme és az ember szabad akaratán múlik, hogy megmenekül-e? Isten mindent meg tett, az egyetlen Fiát oda adta, hogy helyettünk bűnhődjön, minket tanítványokká tett, hogy az Ő munkáját folytassuk itt a földön, míg tart az alkalmas idő. Ma még bizalommal mehetünk a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet kapjunk.

Nagyon komolyan a szívünkre helyezte Jézusunk a kiküldést, hogy ezt az örömüzenetet hirdessük, ehhez mindent megadott, elküldte Szellemét, hogy erőnk és bölcsességünk legyen, halleluja!

Norvégiából eljött egy testvérünk, Harald Mydland, ki szolgált mind a három helyen.

Péterrévén a község központjában, a Helyi közösség nagy termében, Magyarkanizsán sikerült kibérelnünk egy konferencia termet, és Zentán egy gyülekezeti helységben tudtuk megtartani az evangélizációt.

Az Úr jó! Péterrévén és Magyarkanizsán is többen megtértek. Magyarkanizsán annyi ember jött, hogy alig fértünk be a helységbe. Magyarkanizsán és Horgoson különösen nagy okkult erők vannak jelen, nagyon sok a sámán hitű. Sok ember jött ezekről a helyekről, az Ige szólt, és hisszük, hogy elvégezte azt a munkát, amiért az Úr elküldte. Isten szeretete végtelen és nincs benne személyválogatás. Megtértek idősek, középkorúak, fiatalok és gyerekek is, magyarok, szerbek és romák, az Atya vonzotta magához az embereket, szeretete kiáradt, szabadságban dönthettek sorsuk felől az emberek, dicsőség Istennek!

A budapesti Élő Ige Gyülekezet fiatalságának is egy része részt vett az evangélizáción, dicsőítettek, az emberekkel imádkoztak, beszélgettek. Csodálatos az mikor egy csapat egy célért oda teszi magát, és egy emberként szolgál, egymást kiegészítve, az Úr ezt megáldja, és elmondhatták a fiatalok, hogy nekik is milyen nagy áldás volt, hogy másokat felüdíthettek, mert így ők maguk is felüdültek és megerősödtek, hiszen megtapasztalták a Szent Szellem munkáját és erejét. Fantasztikus mikor az ember nem csak olvas vagy hall róla, hogy máshol hogyan munkálkodik az Úr, hanem ő maga is része az Úr munkájának, ezt élhették át a fiatalok.

Persze az ördög mindezt nem nézte karba tett kézzel, míg Péterrévéről Kanizsára mentünk az egyik transzporternek defektje lett.

Egy szegény idős asszonyt szeretnénk kiemelni. Első látásra egy szürke, hétköznapi kis nénike, nem túlzottan ápolt külsővel. Ez a néni már régebben átadta az életét Jézusnak, de az emberektől való félelem erősebb lett benne, mint az Úrhoz való ragaszkodás, és letért a keskeny útról. Eljött az evangélizációra. Már mikor belépett az ajtón, a Szent Szellem megérintette és sírva fakadt, szavak nem igen tudtak kijönni a száján, de Isten a sírásunkat is érti. Megölelt, és alig tudott elengedni, érezte, hogy Isten újabb esélyt adott neki. Az evengélizáció végén előre ment, hogy újból kegyelmet találjon az Úrnál megbánva a bűneit, kisimult az arca és élet költözött a szemébe, olyan nagyszerű volt őt így látni. Hálás voltam Istennek, hogy Ő mennyire szereti az embert, nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk, neki fontos egy egyszerű kis néni, Isten a Fiát adta érte, neki fontos! Meg kell látnunk egymásban az értéket, felbecsülhetetlen érték a számodra jelentéktelen ember is, hála Istennek, az Ő gondolatai magasabbak a mieinknél, Ő a semmiket választotta ki, hogy a valamiket megszégyenítse!

Legyen Istené minden dicsőség az Ő kimondhatatlan, végtelen szerelméért, amellyel van felénk!

Szeretettel,
Etelka és Gábor

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!