Varga Andrea: Az igazság tanúságtevőinek hívattunk el!

január 15, 2012    
Kategória: Hanganyag

2012. január 14.

Isten minden hívőt tanúságtevőnek hívott el, az igazság bizonyságtevőinek, amihez maga az Úr Jézus adja a példát, aki Pilátus előtt állva az igazságról tesz bizonyságot. Számos igehely (Jn5,19.30;12,49-50) rávilágít arra, hogy Jézus egyedül azt tette a földön, amit az Atya parancsolt neki, akivel tökéletes egységben élte az életét. Ha mi is megfelelőképpen akarjuk Istent képviselni ebben a világban, akkor szükségünk van arra, hogy Jézushoz hasonlóan mi is egységben legyünk az Atyával, hiszen mi sem tehetünk semmit nélküle. Fel kell ismernünk, hogy mi, hívők, a Názáreti Jézus életének a „folytatása” vagyunk itt a földön, ha nem adjuk fel elhívásunkat.

Az Úrral való egységre úgy juthatunk el, hogy megöldököljük, „levetkőzzük” az óembert és felöltözzük az újembert szentségben, igazságos cselekedetek által:

„5 Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás,
6 mert ezek miatt haragszik Isten.
7 Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek;
8 most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet.
9 Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,
10 és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt.
11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.
12 Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.
13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.
14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.
15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.
16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.
17 Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kol3,5-17)

A tanúságtétel nem más, mint szentségben élve, a tetteinkkel és a szavainkkal egyaránt bemutatjuk Isten szeretetét a bukott világnak. Éppen ezért a megbocsátás és a nyelv megzabolázása kiemelkedő szerepet kapnak ebben a folyamatban. Néha rendkívül nehéz a tanúságtétel, ha a játékszabályoknak megfelelően szeretnénk eljárni, s másként nem is lehetséges, csak úgy, ha ezért megfizetjük az árat! Ám ha így döntünk, jutalmunk óriási lesz, hiszen az Atya választott ki bennünket, hogy tanúi legyünk, Ő tett bennünket világossággá, hegyen épített várossá, amit mindenki láthat, s munkánk gyümölcse nem marad el: világosságunk a kereszt tövéhez – minden világosság Forrásához – vonja majd a hitetleneket.

Sohase feledjük, hogy alapvető elhívásunk, hogy az Igazságról, az Élő Igéről, Jézus Krisztusról tegyünk tanúságot e világban!

mp3 letöltése 13,5 MB 59:11
Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kérlek, írd meg a véleményed!