Közösségi élet

reflektor logo

„Reflektor” zenei szolgálat

 • Hisszük, hogy az igazi imádat során megtapasztaljuk Isten közöttünk lakozó Jelenlétét, ránk áradó jóságát, szeretetét és szentségét, és ezt tükrözzük vissza a világban.
 • Az istentisztelet lehetővé teszi számunkra, hogy ünnepeljük Isten hűségét, és kimutassuk hálánkat életünkben elvégzett munkájáért.
 • Zenei szolgálatunk magában foglalja az általunk írt és készített dicsőítő zenét
  (itt hallgathatod meg) és a missziós célzatú fellépéseket.
worship

Felekezetközi dicsőítő esték a „Felházban”

 • Két hetente csütörtök este 18-20 óra között lehetőséget teremtünk arra, hogy felekezeti határok nélkül, szabadabb és kötetlenebb formában dicsérhessük és imádhassuk Istent! Bővebb információt itt olvashatsz.
 • Dávid király példája alapján szeretnénk ezt tenni, aki felállított egy sátrat arra a célra, hogy Isten népéből bárki, bármikor az Ő Jelenlétébe lépve teljes szívéből, teljes lelkéből és erejéből dicsérhette, imádhatta az Örökkévalót, mindenféle áldozat bemutatása és rendszabályok nélkül! Ezeken az estéken mi is ezt szeretnénk megvalósítani: együtt, egységben, szellemben és igazságban imádni Őt, aki él!
 • A „Felház” egy olyan hely, amely Isten Jelenlétének keresése számára van fenntartva. Az itt zajló programokról itt olvashatsz.
Group of childrens

Gyerekszolgálat

 • Hisszük, hogy a gyerekek különlegesen fontosak Isten számára, akiket Ő sokféle módon akar mások épülésére, megmenekülésére használni. Ők jelentik és alakítják a jövőt.
 • Mivel gyülekezetünk létszámban és aktivitásban legjelentősebb részét fiatal, többgyerekes családok alkotják, ezért kitüntetett jelentőséget tulajdonítunk a gyerekekkel való sokoldalú foglalkozásnak. Jelenleg közel 50 gyerekkel (0-14) és további mintegy 50 fiatallal (14-20) foglalkozunk, összesen 6 korcsoportban.
 • Minden korcsoporttal rendszeresen foglalkozunk – hétvégi istentiszteleteink alatt, ill. külön alkalmakon. Emellett a fiatalok számára rendszeresen közösségépítő szabadidős programokat is szervezünk (táborozás, sport, filmklub, kirándulás stb.).
teenagers

Ifimunka        

 • Az ifiszolgálat célja, hogy segítse a középiskolai és egyetemi korosztály hitéleti, önismereti és jellembeli fejlődését, felnőtté válását és kapcsolataik szélesítését.
 • Szorgalmazzuk, hogy a fiatalok vegyenek részt mindenben, amit teszünk – a heti istentiszteleten, önkéntesként különféle szolgálatokban, a missziós tevékenységeinkben, és hívják barátaikat és családjukat a közösség alkalmaira.
 • A fiatalok péntek esténként, 17 órától találkoznak a Felházban. Ha szeretnél csatlakozni, gyere el, vagy írja erre az e-mail címre!
Muzslai hp_03

2=1 családmisszió

A 2=1 Alapítvánnyal stratégiai partnerségben tartott kiscsoportos kurzusaink célja a keresztény alapokon álló, a keresztény értékrendre épülő házasságra való felkészítés, jegyességgondozás, házassággondozás, családgondozás, válságba jutott családok segítése, a válás megelőzése.

A célokat gyakorlatban az alábbi tevékenységek által valósítjuk meg:

 • jegyes oktatás, házas oktatás, gyereknevelési és egyedülállóknak tartott kurzusok szervezése;
 • könyv és más kiadványok kiadása, filmkészítés,
 • közösségi foglalkozások, együttlétet, beilleszkedést segítő programok, rendezvények, filmvetítés, klubdélutánok, egyéb közösségi elfoglaltságok szervezése és bonyolítása;
 • táborok, konferenciák szervezése, támogatása, lebonyolításának elősegítése,
 • vezető képzés.

Bővebb információt itt találhatsz!

Couple-with-open-arms

Férfi-és női kör

Az alkalmi összejövetelek specifikusan a nemek sajátos problémáival, kérdéseivel foglalkoznak, ahol egymást meghallgatjuk, bátorítjuk és támogatjuk. Egyedülállók számára is hasznos kapcsolatépítő fórum.

segítség_03

Lelki segély

A lelki és fizikai szükségben lévők és keresők számára pásztori beszélgetésre és imára van lehetőség egyéni egyeztetés szerint. Ha szükséged lenne erre, írj erre az e-mail címre!

fogaskerekek

Gyakorlati szolgálatok

A gyülekezet gyakorlati szolgálatait Hídvégi Tamás fogja össze, mint vezető diakónus, Vajda Zsolt koordinálja. Az alábbi, elsősorban gyakorlati szolgálatok működnek a gyülekezetben:

 • háziasszonyi és konyha-szolgálat,
 • gondnoki és karbantartói munka, takarító szolgálat,
 • teaházi szolgálat,
 • szociális háló és támogatói szolgálat,
 • beteg-látogató szolgálat,
 • rendezői, liftkezelői és teremzáró szolgálat,
 • pénzügyi szolgálat,
 • audio-video szolgálat,
 • honlapgondozás,
 • iskolai közösségi szolgálat.

 

Az aktuális szolgálati beosztást ide kattintva tudod megnézni.

A szolgálatokra itt lehet jelentkezni!

plant in hands give to the world

Szociális háló és támogatói szolgálat

Közösségünk erre elkülönített pénzügyi alapból támogatja a szociálisan rászorultakat, elsősorban közösségünk elkötelezett és szolgáló tagjait – nagycsaládokat, özvegyeket, árvákat, nehéz helyzetbe kerülteket. A szolgálatot Tamási Artúr vezeti.

globe

Misszió

Krisztus Egyházának részeként azért létezünk, hogy akik most még távol vannak Istentől, rátaláljanak Krisztusban az örök életre.

 • Kiküldött misszionáriusaink, Muzslai Gábor és Eta már több új gyülekezetet alapítottak a magyarlakta Vajdaságban 2009 óta. Fiataljaink rendszeresen részt vesznek a külhoni munkában.
 • Rendszeresen együttműködünk a Kelet-Európa Misszióval hazai, külhoni és külföldi evangelizációs körutakon, melyek célja Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése és a szükségben levő emberek gyakorlati és anyagi megsegítése. A Kelet-Európa Misszió keresztény karitatív alapítványként működik 1992 óta Magyarországon, és része egy nemzetközi missziós partnerhálózatnak. A magyarországi szervezetet Fekete Imre vezeti, aki gyülekezetünk missziós pásztora. A KEMA-ról bővebbet itt

Utcamissziós csapatunk heti rendszerességgel tart utcai evangelizációkat Budapest közterületein a lelki és testi szükségben lévők bátorítása, megmentése céljából.